Afsluttende konference for projektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” fredag d. 16. januar 2015

På en konsensuskonference i oktober sidste år slog førende svenske og danske forskere fast, at fysisk aktivitet har positive effekter på indlæringen. Dansk Skoleidræt udgav et temahæfte, der på en let og overskuelig måde opsummerer de centrale konklusioner fra konferencen og fremlægger nogle konkrete ideer til, hvordan de kan omsættes til praksis i skolen.
På en konsensuskonference i oktober 2011 slog førende svenske og danske forskere fast, at fysisk aktivitet har positive effekter på indlæringen. Dansk Skoleidræt udgav et temahæfte, der på en let og overskuelig måde opsummerer de centrale konklusioner fra konferencen og fremlægger nogle konkrete ideer til, hvordan de kan omsættes til praksis i skolen.

Initiativet til forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” blev taget ultimo 2012, hvor det daværende Ministerium for Børn og Undervisning (nu Undervisningsministeriet) tog kontakt til en række forskere fra:

Ministeriets ønske var at sætte fokus på og få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum. På baggrund af dette ønske, og i en dialog med forskerne, blev der udarbejdet en løsningsbeskrivelse, der angiver opbygningen af forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse”:

Afsluttende konference – fredag d. 16. januar 2015 kl. 10-16

Forskergruppen bag projektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse” inviterer i samarbejde med Undervisningsministeriet til afsluttende konference, hvor resultaterne fra forskningen vil blive præsenteret sammen med rapporten om projektet.

Konferencen henvender sig især til personer, der er tilknyttet dagtilbud, grundskole, gymnasiale- og erhvervsuddannelser som pædagoger, lærere, undervisere og ledere.

Koferencens hjemmesida: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Rich/Konferencer/Forsoeg_Laering_2015

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.