"Peter Dahlén" tag

Armar uppåt sträck! Morgongymnastik i radio – Bertil Ugglas liv som idrottsledare, militär och radioman

Johnny Wijk har läst Peter Dahlén senaste bok, Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla (Bokförlaget idrottsforum.org). En synnerligen ambitiös och utförlig livsteckning som, menar vår recensent, lämnar ett centralt bidrag till svensk radio- och idrottshistorisk forskning.