Paavo Nurmis succé i Norge och Sverige 1923

🇬🇧 In English


Peter Dahlén1 och Kalle Virtapohja2
1 Universitetet i Bergen; 2 Fristående forskare


Paavo Nurmi är en av världens främsta olympier genom tiderna. Han var en finländsk medel- och långdistanslöpare som tog nio guld i tre OS: 1920, 1924 och 1928. Paavo Nurmi föddes 1897 och dog 1973. Han är en stor nationalhjälte i Finland.

I denna artikel skildras Paavo Nurmis tävlingar i Norge och Sverige för hundra år sedan, 1923. Nurmis deltagande vid klubben Ørnulfs jubileumstävlingar 16–18 juni i dåvarande Kristiania kom att bli hans enda i Norge under karriären, och möttes med stort intresse. Nurmi segrade på de distanser han ställde upp i.

Ørnulf-tävlingarna blev också upptakten till det länge emotsedda mästarmötet mellan Nurmi och den finlandsfödde svensken Edvin Wide på Stockholms Stadion 23–24 augusti. Då skulle det äntligen avgöras vem av dem som var bäst. I detta låg också nationell prestige. Nurmi kom att gå segrande ur striden. Däremellan arrangerades under sommaren Sveriges Idrottsspel i Göteborg. Dessa omgavs med kontroverser rörande Nurmis beslut att inte deltaga, vilket också beskrivs i artikeln.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KALLE VIRTAPOHJA är en finsk författare med ett speciellt intresse för idrottshistoria. Hans doktorsavhandling 1998 vid Universitetet i Jyväskylä behandlade sportjournalistikens historia i Finland och det sätt på vilket idrottshjältar blivit beskrivna i pressen genom åren. Virtapohja har skrivit böcker om bland andra Paavo Nurmi, Urho Kekkonen, Iivo Niskanen och Lauri Pihkala.

PETER DAHLÉN är professor i medievetenskap vid universitetet i Bergen och idrottshistoriker, och han bor i Moss. Han disputerade 1999 vid Göteborgs universitet på en avhandling om den svenska radiosportens historia 1925–1995. Dahlén har även skrivit en biografi om idrottsledaren och radiogymnasten överste Bertil Uggla, samt publicerat en lång rad artiklar om svensk och internationell idrott ur ett medialt, historiskt och populärkulturellt perspektiv.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.