Forskarprofil | Stig Arve Sæther, NTNU

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • Universitetslektor (cand polit)

Adress

  • Idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Dragvoll, 7491 Trondheim, Norge
  • E-post

Forskningsinriktning

  • Fysisk aktivitet blant barn og ungdom
  • Idrett og fysisk aktivitet
  • Talentutvikling

Pågående projekt

  • En longitudinell studie av aldersbestemte fotballandslagsspillere i Norge, hvor hovedhensikten er undersøke hvordan ulike sosiale, psykologiske og fysiologiske mekanismer påvirker talentutvikling i fotball.

Publikationer


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-04-08

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message