Forskarprofil | Mikael Londos, Malmö högskola

Tags: , ,

Print Friendly, PDF & Email


Examen, befattning

  • Fil dr i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE-205 06 Malmö
  • +4640 665 8122
  • mikael.londos@mah.se

Forskningsinriktning

  • Idrottspedagogik

Pågående projekt

  • Verksamhetsförlagd utbildning för idrottslärarstuderande och de första åren i yrket

Publikationer

  • Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Malmö: Malmö högskola 2010

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-11-18

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message