Forskarprofil | Marie Larneby, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

marie-larneby

Befattning

  • Doktorand i idrottsvetenskap

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott, ungdomar och genus.

Pågående projekt

  • Avhandlingsprojekt: “Idrott spelar roll! Om tjejer och killar på en idrottsprofilerad högstadieskola”

Publikationer

Larneby, Marie (2016), Transcending gender hierarchies? Young people and floorball in Swedish school sport, Sport in society (forthcoming special issue: Sex integration in Sport and Physical Culture), DOI:10.1080/17430437.2016.1159194
Larneby, Marie & Hedenborg, Susanna (2014), “(Dis)Abled Riders and Equestrian Sports”, in (eds.) James Gillett and Michelle Gilbert, Sport, Animals and Society, pp. 192-208, Routledge
Larneby, Marie (2012). Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012. Malmö: Malmö Högskola (magisteruppsats)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-10-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message