Forskarprofil | Marie Larneby, Malmö högskola


Befattning

  • Doktorand i idrottsvetenskap

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrott, ungdomar och genus.

Pågående projekt

  • Avhandlingsprojekt: “Idrott spelar roll! Om tjejer och killar på en idrottsprofilerad högstadieskola”

Publikationer

Larneby, Marie (2016), Transcending gender hierarchies? Young people and floorball in Swedish school sport, Sport in society (forthcoming special issue: Sex integration in Sport and Physical Culture), DOI:10.1080/17430437.2016.1159194
Larneby, Marie & Hedenborg, Susanna (2014), “(Dis)Abled Riders and Equestrian Sports”, in (eds.) James Gillett and Michelle Gilbert, Sport, Animals and Society, pp. 192-208, Routledge
Larneby, Marie (2012). Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012. Malmö: Malmö Högskola (magisteruppsats)

På idrottsforum.org

Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (artikel 121120)
Som vem som helst: Kön, funktionalitet och idrottande kroppar Elisabet Apelmo Göteborg: Daidalos 2013 (recension 131101)
Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (feature, med Jens Alm, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell & Gabriella Thorell, 131201)
Studies of gender in physical culture: Interesting and inspirational, but missing out on theory (feature 140108)
21st Century Jocks: Sporting Men and Contemporary Heterosexuality Eric Andersson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (recension 141113)
Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game Rory Magrath Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (recension 170405)
Stå upp när det blåser: Hur lagidrotten kan verka för inkludering mot homofobi och våld Sofia B. Karlsson Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (recension 171019)
Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study (article, with Joakim Ingrell, Urban Johnson & Susanna Hedenborg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019, 190610)

Publicerad 2013-04-25 | Uppdaterad 2020-05-26

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.