Padeltennis – ny stor tävlingsidrott i RF-familjen eller en umgängesfluga för unga vuxna i medelklassen? På spaning efter ett idrottsgenombrott i tiden

🇬🇧 In English


Johnny Wijk
Historiska institutionen, Stockholms universitet


Under de senaste åren har idrotten padeltennis slagit igenom på bred front i Sverige. Sporten etablerades först i Spanien och har nu sfått särskilt starkt fäste i Sverige. På bara några få år har mängder av banor byggts och stora padelhallar med 5–10 banor växer fram överallt i landet. Upp mot en halv miljon svenskar uppges ha prövat att spela padel och Svenska padelförbundet organiserar runt 100 föreningar med ca 20 000 spelare. Padelförbundet blev nyligen invald som eget specialförbund i Riksidrottsförbundet. Det pratas allmänt om en stark padelfeber i landet. Att mer lekfulla idrottsaktiviteter övergår till organiserade sporter med regelsystem och tävlingsformer sker med jämna mellanrum, till exempel innebandy, snowboard, parkour, frisbee, mountainbike med flera liknande spontana aktiviteter som uppstått underifrån. Det som särskiljer padeltennis är att då detta spel började etablera sig som en egen sport, krävdes byggandet av dyra banor med höga avgifter att hyra en speltimme, en sport uppifrån. Padeltennisens genombrott kan beskrivas via tre olika förklaringsperspektiv: (1) Spelets enkelhet som innebär att även nybörjare snabbt upplever glädje med spelet; (2) det lämpar sig väl att spela mixed i padel; och (3) runt padel finns en nyhet och en livsstil som attraherar unga vuxna i den köpstarka medelklassen. Det finns en exklusivitet i att spela padel, en kultur där man spelar och umgås i kamratgäng efter avslutat spel.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


JOHNNY WIJK, f. 1955 och professor i historia vid Stockholms universitet, disputerade 1992 på en avhandling om ransoneringssystemet på livsmedel och den svarta marknaden under andra världskriget med titeln Svarta börsen – samhällslojalitet i kris: Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. Studierna av beredskapsåren ledde vidare till en undersökning av idrottsrörelsens aktiva roll i den civila fysiska beredskapen via breda massarrangemang som Fältsport, Riksmarscher, Allorientering, Riksskidan, och Folkspänsten, och sammantaget med en närstudie kring krigsårens uppmärksammade svenska friidrottsframgångar med löparna Gunder Hägg och Arne Andersson formades boken Idrott, krig och nationell gemenskap: Om fältsport, riksmarscher och Gunder Hägg-feber (2005). För närvarande är det ett projekt om den svenska tennisens och golfens utveckling från 1950-talet till idag som står i fokus.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.