More
  Home Tags Johnny Wijk

  Tag: Johnny Wijk

  Tennis – one of the greatest spectator sports of all time: A review essay

  The arrival of the Open era in 1968 was a watershed in the history of tennis – the year that saw professionals and amateurs compete on equal footing in all tournaments. The professionalization of tennis is the main theme in Greg Ruth’s Tennis: A History from American Amateurs to Global Professionals (University of Illinois Press). Sport historian Johnny Wijk was so inspired by Ruth’s writings that his review took the form of an essay with interesting reflections on the book as well as on tennis in general.

  Padeltennis – ny stor tävlingsidrott i RF-familjen eller en umgängesfluga för unga vuxna i medelklassen? På spaning efter ett idrottsgenombrott i tiden

  Padelsporten har tagit Sverige med storm och på kort tid dragit till sig ett stort antal utövare som spelar på nybyggda banor över hela landet. Svenska padelförbundet har därtill just invalts i Riksidrottsförnundet. I den första forskarartikeln på svenska om padelsportens explosiva expansion diskuterar idrottshistorikern Johnny Wijk vilka faktorer som ligger bakom sportens popularitet, och han identifierar tre förhållanden som han uppfattar som centrala i sammanhanget.

  Padel tennis – a new major competitive sport in the Swedish sports family or a social fad for young middle-class adults? In search of a contemporary sports breakthrough

  The padel sport has taken Sweden by storm and in a short time has attracted a large number of players, who play in newly constructed courts all over the country. The Swedish Padel Association has also just been included in the Swedish Sports Confederation. In the first research article in Swedish on the explosive expansion of the padel sport, sports historian Johnny Wijk discusses the factors behind the sport’s popularity, and he identifies three conditions that he perceives as central in the context.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  The sport of tennis – constantly in the frontline of sport history

  Five hundred pages, forty-five chapters, forty-nine authors – the Routledge Handbook of Tennis: History, Culture and Politics is a veritable treasure trove for academic tennis aficionados. Edited by renowned tennis historian Robert J. Lake, the volume elicited numerous unsolicited enthusiastic exclamations of appreciation and joy from our reviewer, renowned historian of Swedish tennis Johnny Wijk. Actually, his only complaint was the glaring paucity of Swedish tennis.

  Tennisen före TV – profilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson på 1950-talet och utmaningen från den professionella tenniscirkusen

  Den här artikeln av Johnny Wijk handlar om svensk tennis under 1950-talet. Den är ett delresultat i hans projekt om utvecklingen för svensk tennis med särskilt fokus på sportens markanta framgångsutveckling till snabbt växande folksport, och med en plötslig framgångsvåg med ett stort antal spelare i den yttersta världseliten. Uttrycket ”det svenska tennisundret” är välkänt, liksom synpunkten att allt började med Björn Borg. Wijks perspektiv är annorlunda.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Elitidrott och jämställdhet – avhandling om förutsättningarna för kvinnor inom elitidrotten jämfört med männen

  Den 8 mars 2019 disputerade Anna Maria Hellborg i idrottsvetenskap vid Malmö universitet på avhandlingen ”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet (Bokförlaget idrottsforum.org). Vi bad en av betygsnämndsledamöterna, idrottshistorikern Johnny Wijk, om en recension. I sitt essäliknande bidrag granskar vår recensent Hellborgs resonemang, och han har inte många invändningar.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Faktatät idrottshistoria för golfentusiaster – där de kvinnliga golfikonerna sticker ut

  John Williamsons Born on the Links: A Concise History of Golf (Rowman & Littlefield) gör skäl för namnet – ska hela golfhistorien rymmas på 270 sidor blir det koncist. Och, anser vår recensent Johnny Wijk, med sitt nästan encyklopediska upplägg blir boken, trots det rikhaltiga utbudet av årtal, detaljer, resultat, namn på klubbar och personer, ganska tråkig läsning. Men recensionen är mycket läsvärd!
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial