More
  Home Tags Universitetslektor

  Tag: universitetslektor

  Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management, till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast 2020-02-15

  En central uppgift är arbete med forsknings- och utveckling inom framförallt sport management. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete, men också arbete i samverkan med andra medarbetare inom institutionen. I arbetet ingår även att driva samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön.

  Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast 2020-02-15

  Undervisningsinsatserna inkluderar också handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. En central uppgift är arbete med forskningsutveckling framförallt inom områdena kring organisation, ledarskap och utveckling inom idrottslig verksamhet. I detta ligger eget forsknings- och utvecklingsarbete och utveckling samt drivande av den omgivande forskningsmiljön.

  Universitetslektorer i psykologi med inriktning idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Anställningen omfattar dels undervisning inom de två psykologiprogrammen, tränarprogrammet och på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området. Behörigheten avser ämnesområdet idrottspsykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet eller motsvarande.

  Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

  Førsteamanuensis / universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagfelt.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning mot sport coaching och ledarskap till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast den 31 augisti 2018

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering, sker i huvudsak i ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, men förekommer också i andra program och kurser efter behov.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på sport management och strategiskt ledarskap, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  Undervisning sker i huvudsak i programmet Sport Management, men även undervisning i andra program och kurser kan förekomma. Innehavaren av anställningen kommer att få ett särskilt ansvar för att leda den fortsatta utvecklingen av programmet Sport management samt bidra till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Örebro universitet.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap – tidsbegränsad anställning – till Linnéuniversitetet. Ansök senast 2018-06-25

  I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, men också i form av uppdragsutbildning gentemot den idrottsliga sektorn.

  Lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (100%), till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänstens inriktning är undervisning i utbildningsvetenskap samt specialpedagogik för skolan som utbildningsområde samt inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inriktad mot barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial