More
  Home Tags Universitetslektor

  Tag: universitetslektor

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning mot sport coaching och ledarskap till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast den 31 augisti 2018

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering, sker i huvudsak i ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, men förekommer också i andra program och kurser efter behov.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på sport management och strategiskt ledarskap, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  Undervisning sker i huvudsak i programmet Sport Management, men även undervisning i andra program och kurser kan förekomma. Innehavaren av anställningen kommer att få ett särskilt ansvar för att leda den fortsatta utvecklingen av programmet Sport management samt bidra till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Örebro universitet.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap – tidsbegränsad anställning – till Linnéuniversitetet. Ansök senast 2018-06-25

  I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, men också i form av uppdragsutbildning gentemot den idrottsliga sektorn.

  Lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (100%), till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänstens inriktning är undervisning i utbildningsvetenskap samt specialpedagogik för skolan som utbildningsområde samt inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inriktad mot barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära och fysiologi (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Ansök senast senast den 26 april 2018

  I anställningen ingår undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå samt efter uppnådd docentkompetens, handledning inom forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att använda olika test- och analysmetoder för lagidrotter, medverka inom ämnesutveckling inom idrottslära, samt att belysa kopplingen mellan teori och praktik inom tävlingsidrott.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Ansök senast den 26 april 2018

  Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser, forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar vid GIH. I grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska och på avancerad nivå sker den stundtals på engelska. Innehavaren av anställningen förväntas delta i såväl nationella som internationella forskningsprojekt inom ämnet idrottsvetenskap.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på rörelse och dans. Därtill ingår handledning på grund och avancerad nivå. Undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning kan ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial