Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast 2020-02-15

Diarienummer: 2019/771-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för idrottsvetenskap är en av sju institutioner på fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både på campus i Kalmar och i Växjö. Vid Institutionen för idrottsvetenskap bedrivs bl.a. forskning och utbildning kring idrottslig kultur, sport coaching och sport management. Institutionen har ett direkt ansvar för utbildningsprogrammet Coaching och sport management samt flertal kurser med motsvarande innehåll och det är framförallt mot detta program som tjänsten är inriktad.

Arbetsbeskrivning

Anställningen riktar sig dels mot forskning kring ledarskap, organisation och utveckling inom idrotten, dels mot utbildning inom motsvarande områden. Samtidigt ingår den sökande i den samlade idrottsvetenskapliga miljön, vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält.

I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete, detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar både på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, men också i form av uppdragsutbildning gentemot den idrottsliga sektorn.

En central uppgift är arbete med forskningsutveckling framförallt inom områdena kring organisation, ledarskap och utveckling inom idrottslig verksamhet. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och, i samverkan med andra medarbetare, utveckling samt drivande av den tillhörande forskningsmiljön. Miljön har en inriktning mot idrottslig kultur, utveckling och ledning (ID-KUL) och i arbetet ingår även samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön som inkluderar bland annat medverkan i institutionens forskningskollegium och seminarier. Med tanke på att en väsentlig del av anställningen utgörs av samverkan med olika intressenter utanför universitetet, är en förutsättning fullgod behärskning av såväl muntlig som skriftlig kommunikation på det svenska språket.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad god samarbetsförmåga, och dokumenterad förmåga och erfarenhet av att kommunicera på svenska eller engelska.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning på heltid, 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är:

  • dokumenterad erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till den idrottsliga sektorn
  • dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser
  • dokumenterad erfarenhet av arbete inom alternativt gentemot den idrottsliga sektorn

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2020!

 Kontaktpersoner

  • Prefekt: Owe Stråhlman, owe.strahlman@lnu.se  0480-44 67 11
  • HR-partner: Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se, 0470-708444
  • Forskningsansvarig: Bo Carlsson, tfn 0470-708389
  • Programledare: Susanne Linnér, tfn 0470-708697

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen “Ansök” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer.
Anställningsordning under rubriken “viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter du åberopar ska du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.


ANSÖK HÄR


Viktiga dokument

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.