More
  Home Tags Torun Mattsson

  Tag: Torun Mattsson

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 13, 2022, Issue 1

  CSHPE has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field. The Forum Editor’s pick from the current issue: (Non-)Diversity and cultural (re)production in physical education teacher education: a Swedish example by Håkan Larsson, Torun Mattsson & Magnus Ferry (open access).

  Physical Education and Sport Pedagogy, Volume 26, 2021, Issue 2

  The purpose of PESP is to provide a forum for high quality educational research for a national and international readership. We intend this research to have a high impact on both policy and practice. The Forum Editor’s pick from the current issue: ‘THERE IS NO RIGHT OR WRONG WAY': EXPLORING EXPRESSIVE DANCE ASSIGNMENTS IN PHYSICAL EDUCATION by Torun Mattsson & Håkan Larsson.

  Spretig antologi som framhåller dansens positiva värden

  I antologin Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change, sammanställd av Charlotte Svendler Nielsen och Stephanie Burridge (Routledge), möts författare från hela världen för att reflektera, kommentera och dela sin expertis och sina erfarenheter. Vår recensent Torun Mattsson konstaterar att boken visar på nyttan av internationellt kunskapsutbyte, men att vissa kritiska perspektiv saknas.

  Viktig studie som vidgar perspektivet på dansens roll och funktion inom skolämnet Idrott och hälsa

  Torun Mattsson disputerade i slutet av november 2016 med avhandlingen Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa (Bokförlaget idrottsforum.org. Vår recensent Britt-Marie Styrke, Umeå universitet, uppskattar avhandlingen, som hon anser tillför nya didaktiska perspektiv till dansundervisningen i skolan.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial