Idrottshistoriska seminariet vid Stockholms universitet, vårterminen 2017

Denna termin har idrottshistoriska seminariet en ”arbetsinriktad” profil. Det betyder att vi ägnar oss åt strategi och planering, åt utveckling av nya forskningsidéer samt fördjupning och uppföljning av redan initierade processer och pågående forskning. Alla ni ”externa” gäster är förstås fortsatt mycket välkomna att delta på alla seminarier.

Hittills inplanerade seminarier:

Tisdag 21/3, 15-17. Presentation och diskussion av nya forskningsidéer

Varje deltagare presenterar minst en ny forskningsidé. Flera går också bra. Presentationerna behöver inte vara långa, det räcker gott med 2-3 sidor. Den som vill kan också presentera något mer ambitiöst. Syftet med seminariet är att få en överblick över vart tankarna går just nu då det gäller framtida forsking, samt förstås att vi ska hjälpa varandra att pröva hållbarheten i, och vidare utveckla, idéerna vidare. Seminariet är öppet för både institutionens forskare och andra. Masterstudenter och doktorander är välkomna.

Torsdag 30/3, 15-17. What did New Public Management do to sport? Uppföljning av workshop.

I september 2016 stod Historiska institutionen vid Stockholms universitet värd för en internationell workshop om vad NPN har inneburit för sporten i olika länder. Kortfattat kan sägas att NPN är en förvaltningsdoktrin som sedan 1980-talet har artikulerat en ny form av misstroende mot offentlig verksamhet. Metoder har utvecklats för att kontrollera och styra offentlig verksamhet i syfte att göra den maximalt effektiv och förvalta skattebetalarnas resurser väl. Både i Sverige och andra länder har idrottens organisationer existerat i skärningspunkten mellan stat, marknad och civilsamhälle. Detta gör det intressant att undersöka hur idrotten har påverkats av NPN. Den internationella komparationen ger en djupare förståelse av orsaker, processer och konsekvenser. Temat bör vi gå vidare med för en konferenssession samt publikation, men det förutsätter tydliga ramar för hur arbetet ska bedrivas samt hur bidragen ska se ut. Vilka frågor och aspekter ska analyseras? Vilket vi diskuterar på seminariet.

Onsdag 26/4 14-16. Uppföljning, planering och strategidiskussion.

Frågor som tas upp till diskussion är den svenska idrottshistoriska nätverksträffen 2017, som Historiska institutionen ska arrangera, eventuellt tillsammans med GIH. Vi diskuterar också sammarbeten på SU samt i Skandinavien. Även frågan om samverkan i vidare mening berörs.

Onsdag den 24/5 14-17. Idrottens demokrati och ledarskap

Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund presterar ett pågående forskningsprojekt.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.