More
  Home Tags Pål Lagestad

  Tag: Pål Lagestad

  Intressant och relevant för blivande lärare i Kroppsøving och Idrott och hälsa

  Knut Skjesol & Idar Lyngstads antologi Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (Fagbokforlaget) är skriven för den som läser till idrottslärare och förmedlar forskningsinsikter och diskuterar aktuella pedagogiska ämnen i samband med forskning. Gunn Nyberg framhåller i sin recension att antologin är ett lovvärt initiativ av forskarna vid Norduniversitet och den kan utgöra ett värdefullt bidrag till lärarutbildningarna i flera nordiska länder. Hon har läst den med stort intresse.

  Sport, Education and Society, Volume 27, 2022, Issue 3

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: Investigating the alignment between coaches’ ideological beliefs and academy philosophy in professional youth football by Joshua Hall, Ed Cope, Robert C. Townsend & Adam R. Nicholls.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 7

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: GOVERNING OF THE NATION: GENERATION PEP AS A BIOPOLITICAL STRATEGY by Erika Åkerblom. Open Access.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 6

  SES encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: PHRONESIS, PRAXIS AND AUTOTELIC ACTS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING by Idar Lyngstad, Øyvind Bjerke & Pål Lagestad.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 1

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Sport, Education and Society, Volume 24, 2019, Issue 2

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial