More
  Home Tags Nils-Olof Zethrin

  Tag: Nils-Olof Zethrin

  Jesper Fundberg har läst två rapporter från Centrum för idrottsforskning om jämställdhet inom idrotten

  Jesper Fundberg söker lösningen på idrottens jämställdhetsproblem i två rapporter från Centrum för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 och Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten, men han får aldrig riktigt klart för sig vilket problem som författarna tänker att jämställdhet ska lösa – eller ens vad som avses med jämställdhet.

  Svenska idrottsplatser på kaffebordet – en k-spaning med fria associationer

  Bakom Idrottsplatsen i våra hjärtan: En k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr (Arx Förlag) står kände k-spanaren Göran Willis, som tillsammans med Roland Åman och Mats Tallkvist besökt och dokumenterat nästan 200 idrottsplatser. Nils-Olof Zethrin har läst deras ”kaffebordsbok” och gillar mycket, men värjer sig mot de mest vildsinta associationerna.

  Viktigt men inte invändningsfritt bidrag till svensk idrottshistorisk forskning

  Den 28 maj 2015 disputerade Nils-Olof Zethrin vid Örebro universitet på den idrottshistoriska avhandlingen Mellan masskonsumtion och folkrörelse: Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Fakultetsopponent var Mats Greiff, och hans opposition publiceras här i recensionens form.

  Idrottens kulturmiljöer: Ett nyvaknat intresse inom kulturarvsförvaltningen

  Håkan Karlsson Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet FÖRRA ÅRET FIRADE Riksidrottsförbundet sitt 100-årsjubileum och i samband med detta genomfördes ett antal aktiviteter såsom exempelvis uppmärksammandet av 100 idrottsliga kulturmiljöer vilka bland annat försågs med informationsskyltar. Parallellt med detta – och i samarbete med Riksantikvarieämbetet – genomfördes också Kulturhusens Dag, vars fokus detta år var riktat mot idrottens kulturmiljöer, och samtidigt publicerade Riksantikvarieämbetet...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial