More
  Home Tags Michael F Collins

  Tag: Michael F Collins

  Two text books on the sociology of sport that probably work best together

  In this original review for idrottsforum.org, Jay Coakley takes on two introductory textbooks in the sociology of sport, Sport Sociology by Peter Craig and Sport and Society, edited by Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (both Sage Publications). His critical analysis from the point of view of the academic teacher leads him to a well-argued conclusions that will be rewarding reading for teachers as well as for the respective author/editors.

  Important study on social exclusion and sports development

  Anne Tjønndal reviews what was to be Mike Collins’ last book, the second edition of Sport and Social Exclusion, originally from 2003, then and now with a contribution by Tess Kay. A solid piece of academic work, concludes our reviewer.

  Från policy till praktik i den moderna brittiska idrotten

  Sports development handlar dels om det policyfält där kraven på idrotten formuleras, dels om de olika praktiska uttryck som sports policy tar sig i idrottens vardag. Om det senare handlar antologin Examining Sports Development som sammanställts av Mike Collins. Björn Sandahl är forumets recensent.

  Idrott mot marginalisering

  Anders Östnäs Som framgår av titeln är utgångspunkten för Sport ans Social Exclusion av Michael F. Collins social exklusion relaterat till olika dimensioner av det breda idrottsfältet. Collins har i över 30 år varit verksam inom ”sport policy” i England – som administratör, forskare och föreläsare. De senaste 14 åren har han verkat som direktör för Institute of Sports Planning and Management...

  Idealisk lärobok om idrott och samhälle

  Bosse Carlsson Routledge har nyligen gett ut fyra volymer (1 700 sidor) med den ambitiösa, men mindre upplysande, titeln Sport. Det är Eric Dunning och Dominic Malcom som står för urvalet av ”kritiska” sociologiska artiklar. Priset för denna samling av tidigare publicerade artiklar är 9 273 skr (2003-10-19). Det stämmer! Ni läser rätt – nästan tio tusen kronor för fyra böcker! Men...