Idrott mot marginalisering

Anders Östnäs

Som framgår av titeln är utgångspunkten för Sport ans Social Exclusion av Michael F. Collins social exklusion relaterat till olika dimensioner av det breda idrottsfältet. Collins har i över 30 år varit verksam inom ”sport policy” i England – som administratör, forskare och föreläsare. De senaste 14 åren har han verkat som direktör för Institute of Sports Planning and Management vid Loughborough University i England.

Social exklusion är mångfasetterat både som begrepp och fenomen. Det kan kortfattat definieras som ”a shorthand term for what can happen when people and areas suffer from a combination of linked problems such as unemployment, poor skills, low income, poor housing, high crime environments, bad health and family breakdown (Social Exclusion Unit, 1997).” Kärnan i boken kan sägas vara att studera via forskning och utvecklingsarbeten hur idrott kan fungera som aktör i syfte att förändra social exklusion till social inklusion. Eller annorlunda uttryckt: hur idrotten kan socialisera in marginaliserade människor eller grupper i det omgivande samhället.

Inledningsvis diskuterar Collins begreppet social exklusion bl.a. relaterat till fattigdom och utbildning. Sedan går han systematiskt igenom olika exkluderade samhällskategorier som fattiga ungdomar, kriminella ungdomar, äldre, kvinnor (?), invandrare, funktionshindrade och landsbygdens folk och ser var och på vilket sätt idrotten kan göra en aktiv samhällsinsats. Collins avslutar boken med förslag till olika program för inklusion för att motverka fortsatt marginalisering och uteslutning av utsatta människor. Ett viktigt steg vore att få en bättre samverkan mellan idrottens kommersiella, statliga/kommunala och ideella aktörer. Detta kan i Bourdieus anda öka det sociala kapitalet och på så sätt reducera graden av marginalisering eller exklusion.

Boken, som inte är helt lättläst, ger en bra inblick i hur idrotten på olika samhällsområden kan fungera som aktör för att minska marginaliseringen i det engelska klassamhället. Den är komplex och rik på referenser och kan fungera väl som uppslagsbok eller referenskälla. Det är definitivt ingen bok man kastar sig över och sträckläser över en natt.

 

Köp boken från Bokus.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.