More
  Home Tags Katarina Schenker

  Tag: Katarina Schenker

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.

  Sport in Society, Volume 21, 2018, Issue 3

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Sport, Education and Society, Volume 23, 2018, Issue 3

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  European Physical Education Review, Vol. 24, 2018, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

  Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

  I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

  Lyckad problematisering av idrottsdidaktikbegreppet

  Håkan Larsson Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm  Katarina Schenker På spaning efter idrottsdidaktik 248 sidor, hft. Malmö: Malmö högskola 2011 (Malmö Studies in Educational Sciences No 61, ISSN 1651-4513) ISBN 978-91-86295-12-7 Sedan något decennium tillbaka har svensk forskning om skolämnet idrott och hälsa ökat markant. I huvudsak har denna forskning utgått från sociologiska frågeställningar och ansatser. Forskningen har identifierat ett antal problem som i grund och...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial