Forskarprofil | Klas Sandell, Karlstads universitet

Klas Sandell. Foto: Thomas Gustavsson, Riksantikvarieämbetet
Klas Sandell. Foto: Thomas Gustavsson, Riksantikvarieämbetet

Befattning

 • Professor i kulturgeografi

Adress


Forskningsinriktning

 • Friluftslivets framväxt och dess samspel med landskapsperspektiv,
  allemansrätt, samhällsutveckling och miljöengagemang

Pågående projekt

 • ”The new mountain experience: Recreation trends and sustainable development in the context of a magnificent Swedish mountain landscape?” (Den nya fjällupplevelsen: Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö?) tillsammans med Peter Fredman m.fl. vid Mittuniversitetet i Östersund och finansierat av Naturvårdsverket.
 • “Virtuellt friluftsliv – om naturrelationen i exergames” tillsammans med Johan Öhman och Marie Öhman vid Örebro universitet.

Publikationer

 • Arnegård, Johan & Sandell, Klas 2009. Idrottens gränstrakter – Om äventyrsidrott och friluftssport. -Paper presenterat vid ”Kultur~Natur: konferens för kulturstudier i Sverige 2009” Norrköping 15-17 juni 2009 och dess session No. 17 ”Sport~Cultural Studies”; publiceras i open access via Linköping University Electronic Press.
 • Brügge, Britta; Glantz, Matz & Sandell, Klas (red.) 2011 (4e reviderade uppl.). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Liber, Stockholm.
 • Sandell, Klas 2004c. Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och landskapsrelationer. -I: Lundegård, Iann; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red.), Utomhusdidaktik, Studentlitteratur, Lund, s. 151-170.
 • Sandell, Klas 2006a. Friluftsliv, platsperspektiv och samhällskritik. – I: Mårald, Erland & Nordlund, Christer (red.), Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar. Carlssons, Stockholm, s. 274-291.
 • Sandell, Klas 2006c. The Right of Public Access: Potentials and Challenges for Ecotourism. -In: Gössling, Stefan & Hultman, Johan (eds.) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice, CABI, Wallingford, pp. 98-112.
 • Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red.) 2008 (2a reviderade uppl.). Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia (The history of outdoor recreation – from ’the tough outdoor life’ to eco tourism and environmental pedagogy: Themes in Swedish outdoor history). Carlssons bokförlag, Stockholm.
 • Sandell, Klas & Öhman, Johan 2010. Educational potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor perspective. – Environmental Education Research, Vol. 16, No. 1, pp. 113 – 132.
 • Sandell, Klas; Öhman, Johan & Östman, Leif. 2003. Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin. Studentlitteratur, Lund.
 • Sandell, Klas; Öhman, Johan & Östman, Leif 2005. Education for Sustainable Development: Nature, School and Democracy. Studentlitteratur, Lund.
 • Emmelin, Lars; Fredman, Peter; Lisberg Jensen, Ebba & Sandell, Klas 2010. Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Carlssons bokförlag, Stockholm.
 • Sandell, Klas & Fredman, Peter 2010. The Right of Public Access: Opportunity or Obstacle for Nature Tourism in Sweden? – Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 10, No. 3, pp. 291-309.
 • Sandell, Klas; Arnegård, Johan & Backman, Erik (red.) 2011. Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (Outdoor Sport and Adventure Sport – Challenges for Teachers, Leaders and Environments in a Changing world). Studentlitteratur. Lund.
 • Sandell, Klas 2011a. Allemansrätten och dess framtid: Några samhällsvetenskapliga perspektiv. -I: Sandell, Klas & Svenning, Margaretha. Allemansrätten och dess framtid. -Rapport No. 6470, Naturvårdsverket, Stockholm, s. 5-143.
 • Fredman, Peter; Stenseke, Marie; Sandell, Klas & Mossing, Anders (red.) 2013. Friluftsliv i förändring – Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport. Rapport 6547, Naturvårdsverket, Stockholm.
 • Sandell, Klas & Öhman, Johan 2013. An Educational Tool for Outdoor Education and Environmental Concern. -Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 13:1, 36-55.
 • Sandell, Klas 2012d. Allemansrättens framtid: Om behovet av precisering för överlevnad. -I: Allemansrätten i förändring, Karin Åhman (red.), Norstedts Juridik, Stockholm, s 35-61.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-06-13

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.