More
  Home News Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning inkluderande fysisk aktivitet, till Gymnastik-...

  Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning inkluderande fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast 1 december 2021

  Ref: 2021/92

  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

  Ämnesbeskrivning

  Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.

  Arbetsuppgifter

  Vi söker dig med kompetens inom fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, i synnerhet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, för att undervisa och forska inom detta område kopplat till fysisk aktivitet, hälsa och inlärning.

  Du kommer till en miljö med ett stort antal personer verksamma inom området Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner. Du kommer få ansvaret för att bygga upp, samt nationellt och internationellt bredda, forsknings- och utbildningsmiljön kring funktionsnedsättningar och hälsobeteenden, med fokus på fysisk aktivitet, relaterat till hälsa och inlärning.

  Undervisning och kursutveckling kan komma att äga rum på GIH:s samtliga program på grund- och avancerad nivå där du kommer att verka för att lärare, hälsopedagoger och tränare ska kunna stötta individer med olika fysiska och kognitiva förutsättningar i skolan, på fritiden, i arbetslivet, och elitidrotten.

  Inom grundutbildning sker undervisning mestadels på svenska. På avancerad nivå förekommer undervisning på engelska.

  GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

  Behörighetskrav

  Behörig att anställas är den som har:

    • avlagt doktorsexamen inom ett ämne som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
    • visat pedagogisk skicklighet,
    • har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

  Bedömningsgrunder

  För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

    • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom fysiska och psykiska funktionsnedsättningar,
    • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning,
    • mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom att vara noggrann, flexibel och organiserad samt tycka om att arbeta med människor,
    • stor vikt läggs vid erlagd psykologexamen, lärarexamen, specialpedagogisk examen el motsvarande,
    • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
    • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kursutveckling och projektledning av forskningsprojekt,
    • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
    • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

  Varaktighet/Arbetstid

  Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

  Lön

  Individuell lönesättning tillämpas.

  Ansökningsförfarande

  Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

    • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
    • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
    • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.

  Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 1 december 2021.

  Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

  GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

  Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

  Kontaktpersoner

            Ansök          

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  %d bloggers like this: