More
  Home Tags Biträdande lektor

  Tag: biträdande lektor

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Innehavaren av tjänsten ska arbeta med studier inom proteinomsättning hos människa företrädesvis inom Åstrandlaboratoriet och förväntas därför ha en mycket god metodologisk kunskap om och erfarenhet av biokemiska, molekylärbiologiska samt mass-spektrometriska analysmetoder och provtagningstekniker för humana blodprover och muskelprover. Andelen forskning utgör i normalfallet 50%. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Den aktuella tjänstens inriktning är att driva och utveckla undervisning i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik för skolan som utbildningsområde, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning inom kunskapsområdet. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök senast den 26 april 2018

  GIH har en lång tradition av arbetsfysiologisk forskning. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi, näringslära och prestationsutveckling. Inriktningen på det biträdande lektoratet syftar bland annat till att öka förståelsen för de underliggande mekanismerna bakom nutritionens inverkan på träningsanpassning.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

  Utlysningen avser biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper. I tjänsten ingår 70% forskningstid och 30% undervisning och administration. Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial