More
  Home Tags Adjunkt

  Tag: adjunkt

  Universitetsadjunkt i idrottsfysiologi (50%) till Malmö universitet. Ansök senast den 23 maj 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsfysiologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik till Malmö universitet. Ansök senast den 23 maj 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning  på gymnastik. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt rörelse och dans (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt rörelse och dans. Huvudsakligt fokus för i denna tjänst är undervisning i rörelse och dans med fokus på olika rörelseformer så som kulturell och expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt bollspel och bollekar (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt bollspel i olika former. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i bollaktiviteter i lekar och spel i varierade miljöer och under olika årstider. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära och friluftsliv (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära och friluftsliv. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i friluftslivets breda innehåll i skiftande miljöer inklusive simning och livräddning. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Adjunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet til Aalborg Universitet. Ansøgningsfrist 2017-06-08

  Kvalificerede ansøgere skal have en relevant baggrund indenfor humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, gerne i kombination med idræt. Centralt for stillingen er, at der ønskes en adjunkt som kan indgå i udviklingen af den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning ved Idrætsuddannelsen.

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, spec. dans, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  I anställningen ingår undervisning i rörelse och dans samt gymnastik på samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Rörelse och dans är indelat i dans som kulturell respektive expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen i gymnastik innefattar bl.a. träning av grundläggande motorik samt sammansatta och komplexa rörelser.

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Idrottslära består av idrottsliga praktiker med ett fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande. I denna tjänst är den huvudsakliga inriktningen mot kunskapsområdet bollspel, men även friluftsliv i närmiljö.

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Undervisning sker på grund- och avancerad nivå inom olika utbildnings­program samt fri­stående kurser och uppdragsutbildningar. I tjänsten ingår undervisning inom idrottslära med särskilt fokus på fri­luftsliv; och då specifikt inom simning, orientering, skidåkning, samt friidrott. Därtill kan undervisning inom den utbildningsveten­skapliga kärnan och verksamhets­förlagd utbild­ning samt handledning ingå.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial