More
  Home Tags Adjunkt

  Tag: adjunkt

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning träningsläxa, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Tjänstens inriktning är undervis­ning i anatomi, rörelselära samt träningslärans didaktik, främst inom det hälsopedagogiska programmet samt lärarutbildningen vid GIH. Den som får tjänsten förväntas medverka i forsknings- och utveck­lings­arbete samt vara intresserad av att integrera teori och praktik.

  Två adjunktstjänster till Aalborg Universitet inom idrott och psykologi respektive idrott och sociologi

  Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial