More
  Home News Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och...

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  0
  3

  Ämnesbeskrivning

  Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

  Idrottslära är den utövade och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

   Arbetsuppgifter

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning  på gymnastik. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, men främst inom ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa. Undervisning i VFU, verksamhetsförlagd utbildning samt UVK, utbildningvetenskaplig kärna kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

  Behörighetskrav

  Behörig att anställas är den som har:

   • Avlagt magisterexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område.
   • Avlagt lärarexamen samt varit verksam som lärare i grund- och/eller gymnasieskola i minst tre år.
   • Visat pedagogisk skicklighet.
   • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

  En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

  Bedömningsgrunder

  För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

   • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för anställningens inriktning.
   • Mycket stor vikt läggs vid breda och djupa ämneskunskaper samt ämnesdidaktisk kompetens med relevans för anställningens inriktning.
   • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga och förmåga till långsiktigt engagemang och eget ansvar.
   • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
   • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

  Varaktighet/Arbetstid

  Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde den 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

  Lön

  Individuell lönesättning tillämpas.

  Ansökningsförfarande

  Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

   • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
   • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
   • förteckning över eventuella publikationer som åberopas, vilka ska medsändas ansökan.

  GIH tillämpar referenstagning vid anställning.

  Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 19 maj 2019.

  Efter anställning kan sökande med doktorsexamen ansöka om befordran till lektor.

  Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

  GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

  Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

  Kontaktpersoner

  • Marie Nyberg, Enhetschef, 0812053768, marie.nyberg@gih.se
  • Suzanne Lundvall, Prefekt, 070-772 89 01
  • Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST, 08-120 538 17
  • Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S, 08-120 538 16

  Ansök

  Print Friendly, PDF & Email
  Previous articleThe Physical Educator, Vol. 76, 2019, No. 2
  Next articleTimisoara Physical Education and Rehabilitation Journal, Volume 11, 2018, Issue 20

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.