Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen

uk-flagIn English

Peter Sundström
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


Syftet med den här diskussionsinriktade artikeln är att identifiera och jämföra hur svensk fotboll på nationell respektive distriktsnivå förhåller sig till Relative Age Effect (RAE) i sina vägval för talangutveckling. Intervjuer med SvFF:s utbildningsansvarige, Thomas Lyth, och de tre distriktsförbunden Skåne, Småland och Göteborg har genomförts. Det framkommer kritik mot de yngsta ungdomslandslagen från de tre tunga fotbollsdistrikten. Kritiken har olika nyanser, men de är alla överens om att åtminstone U15-landslaget är för tidigt. Detta mot bakgrund av RAE och svårigheten att förutspå vilka ungdomar som har störst chans att nå elitnivå i vuxen ålder. Studien visar också att det råder stora skillnader mellan SvFF:s syn på hur talangutvecklingen ser ut i Sverige och hur distrikten uppfattar det. SvFF, genom utbildningsansvarige Thomas Lyth, hävdar att det i de flesta distrikten (Skåne är ett undantag) är för lite utbildningstänk och för mycket selektion. Göteborgs och Smålands fotbollförbund håller inte alls med utan hävdar att det är de som blir tvingade att ta ut en 16-mannagrupp till elitlägret och att budskapet från SvFF är att bara bevaka 60-gruppen (de landslagsaktuella). De vill dock vara bredare och väljer att utbilda fler spelare.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


PETER SUNDSTRÖM har en magisterexamen i idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Hans uppsatser har kretsat kring talangutveckling, selektion och professionalisering.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

2 COMMENTS

  1. Mycket intressant. Samma slutsats, att “U15-landslaget är för tidigt”, har Peterson (2011) samt jag (Andersson 2019) kommit fram till. Inom kort lägger jag fram min Masteruppsats om ungdomslandslagsspelare, i den framkommer empiriskt stöd för att F15 och P15 möjligtvis är lite för tidigt för selektering, detta utifrån att identifiera elitfotbollsspelare.

    Andersson. F. (2019). En landslagskarriär/-barriär – P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering. https://idrottsforum.org/andersson190415/ (15/4-2019)

  2. Intressant med liknande slutsatser. Artikeln är baserad på min D-uppsats från 2009. Min egna slutsats är att 18 år är en lagom start för u-landslag. Att utbildning och stimulering kan ske endast på distriktsnivå och i fotbollsakademier innan dess.

    Har läst din artikel tidigare och din master verkar intressant.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.