Fotbollens mäktiga globalisering

uk-flagIn English

Bill Sund
Historiska institutionen, Stockholms universitet


Fotbollen har ett slags särställning inom sportens värld och det gäller särskilt dess globalisering, inklusive kommersialiseringen, som fördjupats allteftersom under årens lopp, och dessutom har fotbollen visat sig ha en progressiv roll i olika länder. Givetvis finns det och har funnits motsättningar och konflikter inom och mellan olika länder i fotbollens namn – men sådana motsättningar kan också driva utvecklingen framåt. Damfotbollen har exempelvis en mycket stark ställning i Japan och fotboll spelas också i muslimska länder i Mellersta Östern samt utgör en länk mellan Israel och Palestina, vilket är klart intressant. Dock har mycket av den positiva bilden förmörkats genom korruptionen inom det internationella fotbollförbundet FIFA, men detta behandlas inte i denna artikel som granskar och diskuterar tre böcker som givits ut av det brittiska förlaget Routledge i serien ”Sport in the Global Society” och behandlar fotbollen i Afrika, Asien och Australien samt Mellersta Östern. Överhuvudtaget utgör fotbollens globalisering och progressiva roll samt förstås dess korruption en stor utmaning för idrottsforskare, men i Sverige ligger vi ännu något efter när det gäller dessa områden. Två undantag är ekonomerna Harald Dolles och Sten Söderman, som medverkar i en av de böcker som behandlas här.

De böcker som behandlas i Bill Sunds recensionsessä är Global Perspectives on Football in Afrika: Visualising the Game av Susann Baller, Giorgio Miescher & Ciraj Rassool (red); Football in Asia: History, Culture and Business av Younghan Cho (red); och Soccer in the Middle East av Alon Raab & Issam Khalidi (red), samtliga från Routledge.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


BILL SUND är professor emeritus vid Stockholms universitet där han huvudsakligen verkat vid The Swedish Institute for Social research, SOFI, men även vid Historiska institutionen, och på andra lärosäten i Sverige och utomlands. Sunds forskning rör sig över tre områden: (1)arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad, (2) organiserad och ekonomisk brottslighet, samt (3) idrottshistoria och Sport Management – i stort allt i ett internationellt och historiskt maktperspektiv. Hans omfattande publicerade forskning om sport behandlar framför allt fotboll och cykelsport. Den senaste boken i raden, Fotbollens strateger (2015) fokuserar spelsystem och ledarskap i en samhällelig internationell kontext. Bill Sund har även en gedigen erfarenhet från de stora bollsporterna som spelare, tränare och styrelseordförande. 2013 erhöll han Svenska idrottshistoriska föreningens pris.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.