More
  Home Tags Chris Bolsmann

  Tag: Chris Bolsmann

  “Entertaining reading about football as a vital element in the human comedy”

  In Heather L. Dichter’s edited volume Soccer Diplomacy: International Relations and Football since 1914 (Univerity Press of Kentucky) an international group of experts analyzes the relationship between soccer and diplomacy. We handed the book to Kristian Gerner, professor of history at Lund University and our expert reviewer in sport and international relations. He found that the book offers readable analyses of soccer as an instrument of diplomacy, but questions the use and understanding of the chosen terminology.

  Journal of Sport History, Volume 47, 2020, Number 3

  The purpose of NASSH is to promote, stimulate, and encourage study and research and writing of the history of sport, and to support and cooperate with local, national, and international organizations having the same purposes. The Forum Editor’s pick from the current issue: Superfood or Superficial? Plasmon and the Birth of the Supplement Industry by Conor Heffernan.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 38, 2021, Issue 12

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. The Forum Editor’s pick from the current issue: A Sporting Nation: Creating Sámi Identity through Sport by Helge Chr. Pedersen (open access).

  Sport History Review, Volume 52, 2021, Issue 2 | Transnational Sport History

  Sport History Review encourages the submission of scholarly articles, methodological and research notes, and commentaries. SHR encourages graduate students and young professionals to submit their work for publication. The Forum Editor’s pick from the current issue: The English Style: Figure Skating, Gender, and National Identity by B.A. Thurber.

  Journal of Sport History, Volume 46, 2019, Number 1: Sun, Surf, and Toned Bodies: California’s Impact on the History of Sport and Leisure

  The Journal of Sport History is published three times a year by the North American Society for Sport History (NASSH). The purpose of NASSH is to promote, stimulate, and encourage study and research and writing of the history of sport, and to support and cooperate with local, national, and international organizations having the same purposes.

  Fyllig, faktarik och fördjupad historik över fotbollsvärldsmästerskapen

  Ett nyligt gräv bland gamla recensionsböcker frambringade vad som närmast får betraktas som ett fotbollshistoriskt fynd. 2014 utgavs The FIFA World Cup 1930–2010: Politics, Commerce, Spectacle and Identities, sammanställd av Stefan Rinke & Kay Schiller (Wallstein Verlag). Birger Hedén hade turen att få recensionsexemplaret av boken, och han använde det väl.

  Lärobok i fotbollsforskning med tung engelsk slagsida

  Ytterligare ett tecken på akademiseringen av fotboll är en nyutkommen lärobok i fotbollsforskning, Studying Football (Routledge), sammanställd av Ellis Cashmore och Kevin Dixon. Torbjörn Andersson beklagar att boken har ett så tydligt engelskt fokus, och att ”patetiska” fotbollsländer som USA och Australien får större tyngd än ledande europeiska nationer.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 33, 2016, Issue 15

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. As well as regular issues, the IJHS also offers regionally-focused issues on the Americas, Africa, Asia, Australasia and the Pacific, Europe, and the Middle East, and special issues each year on significant topics and themes.

  Fotbollens mäktiga globalisering

  I den här recensionsessän undersöker Bill Sund fotbollens globalisering utifrån tre böcker, Global Perspectives on Football in Afrika: Visualising the Game av Susann Baller, Giorgio Miescher & Ciraj Rassool (red); Football in Asia: History, Culture and Business av Younghan Cho (red); och Soccer in the Middle East av Alon Raab & Issam Khalidi (red), samtliga från Routledge.

  Imponerande om ”Afrikas VM” 2010 – men vart tog genusperspektivet vägen?

  Peter Alegis och Chris Bolsmanns antologi om fotbolls-VM 2010, Africa’s World Cup: Critical Reflections on Play, Patriotism, Spectatorship, and Space, imponerar stort på vår recensent Maria Zuiderveld, utom på en punkt – den uppseendeväckande avsaknaden av genusaspekter på turneringen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial