Slutkonferens | Sätt bollen i rullning – forskning för ett mer jämställt styrelsearbete inom idrotten | 2 februari 2022

 

Sätt bollen i rullning är ett RF-finansierat projekt för ett mer jämställt styrelsearbete inom idrotten. Projektet är en samverkan mellan Svenska Fotbollförbundet, Svenska Basketförbundet, Svenska Handbollförbundet samt forskare. Sätt bollen i rullning handlar om att skapa bättre möjligheter för kvinnor i ledande positioner att ges förutsättningar för att vara kvar och på så vis påverka så väl bollsporten som idrotten i stort. Projektledare är Annika Grälls, ledamot i SvFF:s förbundsstyrelse samt ordförande i EFD (Elitfotboll Dam), och forskaren Daniel Alsarve, docent i Idrottsvetenskap, Örebro universitet.

Mål

    • Att förutsättningarna för att verka inom idrotten blir mer jämställd.
    • Att skapa bättre förutsättningar för att ta steget in och stanna kvar inom idrotten som kvinna och förtroendevald.
    • Att stötta befintliga kvinnor inom beslutsfattande positioner att få utveckla sin kompetens, sitt ledarskap och nätverk.
    • Att öka antalet kvinnor med bred kunskap inom idrotten och få ett större urval som vill och kan ta nationella och internationella uppdrag men även på lokal nivå.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som har ett styrelseuppdrag inom idrotten, arbetar med jämställdhets- eller rättvisefrågor inom civilsamhället eller har ett intresse för jämställdhet och idrott i stort.

Grundarbete för projektet

I inledningen av projektet genomfördes 27 intervjuer med kvinnliga (15) och manliga (12) representanter i förbundsstyrelserna, intresseorganisationerna, distrikten samt elitklubbarna inom fotbollen, basketen samt handbollen som en nulägesanalys. Underlaget av intervjuresultaten har sedan fungerat som utgångspunkt i ett antal workshops och resulterade också i en särskild kampanj kring jämställd sponsring där bl a en lathund för näringslivet togs fram. Några exempel på citat från intervjuerna:

”Om jag sitter som yngre tjej bredvid en man, som är 15 år äldre så förväntar sig folk att det är han som är den viktiga i rummet.” (Intervju 3)

”Det handlar ju jättemycket om att sudda ut normer.” (Intervju 14)

”Det är väldigt tydligt ifall man försöker säga ifrån. Det här kommer jag säkert att få äta upp men det är ju anonymt men nog vet man att man inte ska vara obekväm.” (Intervju 2)

”Om man ska generalisera så faller lockelsen i att få vara en del av den här maktstrukturen kanske fler män i smaken än kvinnor.” (Intervju 7)

”Man vill ju gärna vara omtyckt bland männen som kvinnan, för det är norm.… En del tjejer blir den här ”lilla gumman”, för att man blir omtyckt och blir accepterad i den här gruppen. Man vågar inte sticka ut och säga ifrån och vara sig själv, utan anpassar sig istället eller slutar.” (Intervju 19)

I slutet av november 2020 höll SvFF, SHF och SBBF ett digitalt seminarium om hur vi når en mer jämställd idrott, utifrån ett resursperspektiv. Det var ett samtal mellan idrottsminister Amanda Lind, SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, SBBF:s ordförande Susanne Jidesten, SHF:s vice ordförande Lena Runströmer, Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer samt projektansvarig och ledamot i förbundsstyrelsen SvFF Annika Grälls.

Under 2021 har en skräddarsydd utbildning för idrottens styrelser och dess särskilda utmaningar tagits fram med utgångspunkt från beprövad pedagogik och aktuell forskning. Målet är att skapa ökad kompetens hos förtroendevalda i jämställdhets- och rättvisefrågor. Utbildningsmaterialet baseras på dilemman eller ”case” där deltagaren genom samtal får reflektera, diskutera och fatta beslut i svåra frågor.

Den 5 mars sändes podden om ”hur en allsvensk förening glidtacklar 8 av de 17 globala hållbarhetsmålen”. Det var Emre Gürler, hållbarhetsansvarig för Hjärta United, som berättade i podden Svensk Fotboll.

Vid spridningskonferensen den 2 februari 2022 presenteras en vetenskaplig rapport av Daniel Alsarve, Idrott, jämställdhet och organisatorisk makt – möjligheter och hinder för kvinnor och män att nå höga ledarpositioner inom lagidrotten, utbildningsmaterialet samt en kortversion av projektet men träffen kommer också att innebära praktiskt arbete om hur idrotten kan ta nästa steg (tillsammans med näringslivet och offentlig sektor).

Anmälan till konferensen

På sidan https://svff.svenskfotboll.se/samhallsnytta/satt-bollen-i-rullning/ finns en anmälningsblankett för konferensen, som sänds digitalt den 2 februari mellan 13.00-16.00. Konferensen är kostnadsfri.

Program

13.00–13.15  Inledning med Amanda Lundeteg, VD Allbright
13.15–13.45  Om projektet med Daniel Alsarve, forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet, och Annika Grälls, ledamot i SvFF:s Förbundsstyrelse och ordförande i EFD
13.45–14.15  Case – gruppdiskussioner
14.15–14.30  Paus
14.30–14.45  Svensk idrott framåt – Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
14.45–15.00  Svensk idrott framåt – Patrik Hofbauer, VD, och Kajsa Nylander, Hållbarhetschef, Svenska Spel
15.00–15.45  Från ord till handling – de fem viktigaste åtgärderna
15.45–16.00 Avslutning med jämställdhetsminister Eva Nordmark

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.