Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse

uk-flagIn English

Mette Skovhus & Helle Winther
Københavns Universitet


Denne artikel har fokus på sammenhængen mellem krop, bevægelse, professionalitet og lederskab på en pædagoguddannelse.  Alle børn læser og taler kroppens sprog og de er i konstant bevægelse. Derfor er det afgørende, at en pædagog både har fortrolighed med sin egen krop – og kan sanse børnenes kropslige kommunikation. Samtidig er ledelse af udviklings – og lærings rum for nyligt skrevet ind i bekendtgørelsen for den danske pædagoguddannelse. Det giver nye udfordringer til både undervisere og studerende på professionsuddannelsen.

Dette projekt undersøger et undervisningsforløb med unge pædagogstuderende.  Artiklen belyser, hvordan man med afsæt i bevægelsesundervisning, et helhedsorienteret kropssyn og teori om den professionspersonlige kompetence kan sætte fornyet fokus på kroppens betydning for udvikling af lederskab og relationskompetence. 

Projektet og undervisningsforløbet er inspireret af praktikerforskning samt fænomenologiske og narrative metoder. Artiklens empiri består derfor af de studerendes oplevelsesbeskrivelser. Her fortæller de både om de følelsesmæssige processer, rørende øjeblikke og konflikter, som de oplever i forløbet. De studerende følges i artiklen både igennem teori- og bevægelsesundervisning på studiet og i praktikforløb i skolen. 

Projektet viser dermed også, hvordan man kan introducere professionsbachelorstuderende til praktikerforskning og skabe rammer for, at de kan blive opdagelsesrejsende i egen praksis.

Artiklen viser, at der er et udviklingspotentiale i at arbejde med undervisningsforløb, der fokuserer på sammenhængen mellem krop, bevægelse, lederskab og praktikerforskning på professionsuddannelser. 

Den viser også, at sådanne forløb kan give de studerende redskaber, til at mestre nogle af de udfordringer og opgaver, som skolen og samfundet kalder på i dag. Projektet kan udvikles til en større skala og dermed kan flere professionsuddannelser bydes op til dans.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


METTE SKOVHUS er lektor og Cand. pæd. i idræt og har siden 2007 undervist studerende i krop, idræt og bevægelse på Pædagoguddannelsen i Randers og Århus. Mette underviser også på skole – fritid specialiseringen, og har de seneste år arbejdet med de studerendes ledelseskompetence på 2. praktikperiode. Mette har en særlig interesse i bevægelsens og kroppens betydning for menneskers personlige og professionelle udvikling. Sideløbende med undervisningen i det professionspersonlige, har Mette modtaget faglig supervision hos Helle.

HELLE WINTHER er lektor Ph.d. i dans og bevægelsespsykologi ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. og koordinator for forskningsclusteret: Embodiment, learning and social change. Helle er også eksamineret supervisor og danse- og kropspsykoterapeut. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi samt Kroppens sprog i professionel praksis – herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation i mangfoldige kontekster. Hun har mangeårig erfaring fra universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse og er foredragsholder for mange professioner. Helle er forfatter, medforfatter og redaktør på syv bøger og antologier. Hun har desuden publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.