More
  Home Tags Helle Winther

  Tag: Helle Winther

  European Journal for Sport and Society, Vol. 18, 2021, Issue 1

  EJSS’ function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year. The Forum Editor’s pick from the current issue: To move on… – a comparative study of Swedish adolescents in a changing sport and leisure-time landscape by Suzanne Lundvall & Britta Thedin Jakobsson (open access).

  An examination of the Nordic model of welfare and physical culture, reviewed by someone who’s been there, done that

  Edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, and published by Routledge, The Nordic Model and Physical Culture examines the relationships between the Nordic social democratic welfare system and physical culture, across the domains of sport, education, and public space. Our reviewer is Joe Piggin. He has been physically active in almost all Nordic countries – and he quite likes this book.

  Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier

  Denne artikel af Louise Gottlob Baumgarten, Maise Johansen & Helle Winther belyser, om og hvordan helhedsorienteret familieidræt kan skabe livsvigtige, berørende og glædesfyldte øjeblikke mellem børn og forældre. Den viser også, at det bevægelsespædagog­iske arbejde må gribes an med stor varsomhed og bevidsthed, da familiernes følelsesmæssige relationer kan være udfordrede.

  Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab

  I denne artikel af Helle Winther & Susanne Næsgaard Gröntved studeres om kommende sygeplejerskers professionalitet kan trænes gennem en fornyet og kollektiv opmærksomhed på kropslighed, sanselighed og kommunikation i sygeplejerskeuddannelsen, og om denne bevidsthed kan læres gennem bevægelse og dans.

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps?

  Nya forskningsrön visar att det finns ett behov av att utforska den outnyttjade potentialen hos holistiska rörelseaktiviteter som tar hänsyn till både fysiska, mentala, emotionella och sociala processer. Den här artikeln av Helle Winther, Anne-Merete Kissow och Carsten Sandahl belyser ett forskningsprojekt som har undersökt löpsällskapet Team Tvilling, som erbjuder aktiviteter där människor med mycket olika rörelsevillkor deltar i löpaktiviteter tillsammans.

  Lektor Helle Winther modtager Gerlev-prisen 2019

  Lektor Helle Winther, ph.d. i dans og bevægelsespsykologi modtog lørdag den 27. april årets Gerlevpris. Prisen gives for en indsats, der i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter og skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Lektor Helle Winther underviser og forsker i, hvordan dans, leg og danseterapi kan skabe glæde, selvberoenhed, kontakt og flow og fællesskab i mangfoldige grupper.

  Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse

  Dette projekt undersøger et undervisningsforløb med unge pædagogstuderende.  Artiklen, af Mette Skovhus og Helle Winther, belyser, hvordan man med afsæt i bevægelsesundervisning, et helhedsorienteret kropssyn og teori om den professionspersonlige kompetence kan sætte fornyet fokus på kroppens betydning for udvikling af lederskab og relationskompetence. 

  Bevægelse mod mobning: Fra negativt klassemiljø til glædesfyldte fællesskaber i folkeskolen

  Artiklen har fokus på, hvilke potentialer leg, dans og bevægelse har i forhold til at forebygge mobning i en folkeskoleklasse. Der er særligt fokus på fællesskab, nærvær, kropskontakt og tillid. På trods af at artiklen tager udgangspunkt i en mindre undersøgelse, viser den, at stemte bevægelsesøjeblikke kan åbne for tillid, fælles rytmer og nye relationer.

  Värdefull och inspirerande lärobok i dans- och rörelseundervisning

  Torun Mattsson, snart själv doktor i dans, har läst Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnsatik og dans av Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard och Mia Herskind (Billesø & Baltzer), en bok som hon menar erbjuder en rörelsepedagogik som är teoretiskt underbyggd såväl utbildnings- och dansvetenskapligt som filosofiskt.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial