More
  Home Tags Helle Winther

  Tag: Helle Winther

  Kropslig læring – et levende og foranderligt fænomen

  Kroppsligt lärande kom in som ett nytt begrepp i den norska läroplanen 2020. Författarna till antologin Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser, redigerad av Østern, Bjerke, Engelsrud & Sørum (Universitetsforlaget), utforskar begreppet utifrån olika teoretiska traditioner, ämnes- och yrkesutövningar. Med utgångspunkt i nationell och internationell forskning presenterar och diskuterar författarna flera perspektiv på, och praktiker inom, kroppsligt lärande. Boken välkomnas varmt av vår recensent Helle Winther.

  Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter

  Denne artikel af Helle Winther og Mathias Sune Berg handler om, hvordan kreative og kunstnerisk inspirerede forskningstilgange kan bruges i bachelor-, speciale- og forskningsprojekter på mangfoldige uddannelser. Vi beskriver, hvad kunstnerisk baserede forskningsmetoder er og giver eksempler på, hvordan man kan anvende poesi, musik, dans, drama, billedkunst, design og film som kreative forskningsmetoder.

  Arts-Based Research Methods: On Creative and Moving Sources for Bachelor and Master Theses, and Research Projects

  This article by Helle Winther and Mathias Sune Berg is about how creative and artistically inspired research approaches can be used in Bachelor and Master theses and research projects in various educations. The authors describe what Arts-based research methods are and provide examples of how to use poetry, music, dance, drama, visual arts, design and film as creative research methods.

  European Journal for Sport and Society, Vol. 18, 2021, Issue 1

  EJSS’ function is to enable an international discussion about current issues and to foster collaboration between researchers from all social scientific sub-disciplines. It’s published 4 times per year. The Forum Editor’s pick from the current issue: To move on… – a comparative study of Swedish adolescents in a changing sport and leisure-time landscape by Suzanne Lundvall & Britta Thedin Jakobsson (open access).

  An examination of the Nordic model of welfare and physical culture, reviewed by someone who’s been there, done that

  Edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, and published by Routledge, The Nordic Model and Physical Culture examines the relationships between the Nordic social democratic welfare system and physical culture, across the domains of sport, education, and public space. Our reviewer is Joe Piggin. He has been physically active in almost all Nordic countries – and he quite likes this book.

  Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier

  Denne artikel af Louise Gottlob Baumgarten, Maise Johansen & Helle Winther belyser, om og hvordan helhedsorienteret familieidræt kan skabe livsvigtige, berørende og glædesfyldte øjeblikke mellem børn og forældre. Den viser også, at det bevægelsespædagog­iske arbejde må gribes an med stor varsomhed og bevidsthed, da familiernes følelsesmæssige relationer kan være udfordrede.

  Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab

  I denne artikel af Helle Winther & Susanne Næsgaard Gröntved studeres om kommende sygeplejerskers professionalitet kan trænes gennem en fornyet og kollektiv opmærksomhed på kropslighed, sanselighed og kommunikation i sygeplejerskeuddannelsen, og om denne bevidsthed kan læres gennem bevægelse og dans.

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps?

  Nya forskningsrön visar att det finns ett behov av att utforska den outnyttjade potentialen hos holistiska rörelseaktiviteter som tar hänsyn till både fysiska, mentala, emotionella och sociala processer. Den här artikeln av Helle Winther, Anne-Merete Kissow och Carsten Sandahl belyser ett forskningsprojekt som har undersökt löpsällskapet Team Tvilling, som erbjuder aktiviteter där människor med mycket olika rörelsevillkor deltar i löpaktiviteter tillsammans.

  Lektor Helle Winther modtager Gerlev-prisen 2019

  Lektor Helle Winther, ph.d. i dans og bevægelsespsykologi modtog lørdag den 27. april årets Gerlevpris. Prisen gives for en indsats, der i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter og skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Lektor Helle Winther underviser og forsker i, hvordan dans, leg og danseterapi kan skabe glæde, selvberoenhed, kontakt og flow og fællesskab i mangfoldige grupper.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial