More
  Home Tags Helle Winther

  Tag: Helle Winther

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps?

  Nya forskningsrön visar att det finns ett behov av att utforska den outnyttjade potentialen hos holistiska rörelseaktiviteter som tar hänsyn till både fysiska, mentala, emotionella och sociala processer. Den här artikeln av Helle Winther, Anne-Merete Kissow och Carsten Sandahl belyser ett forskningsprojekt som har undersökt löpsällskapet Team Tvilling, som erbjuder aktiviteter där människor med mycket olika rörelsevillkor deltar i löpaktiviteter tillsammans.

  Lektor Helle Winther modtager Gerlev-prisen 2019

  Lektor Helle Winther, ph.d. i dans og bevægelsespsykologi modtog lørdag den 27. april årets Gerlevpris. Prisen gives for en indsats, der i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter og skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Lektor Helle Winther underviser og forsker i, hvordan dans, leg og danseterapi kan skabe glæde, selvberoenhed, kontakt og flow og fællesskab i mangfoldige grupper.

  Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse

  Dette projekt undersøger et undervisningsforløb med unge pædagogstuderende.  Artiklen, af Mette Skovhus og Helle Winther, belyser, hvordan man med afsæt i bevægelsesundervisning, et helhedsorienteret kropssyn og teori om den professionspersonlige kompetence kan sætte fornyet fokus på kroppens betydning for udvikling af lederskab og relationskompetence. 

  Bevægelse mod mobning: Fra negativt klassemiljø til glædesfyldte fællesskaber i folkeskolen

  Artiklen har fokus på, hvilke potentialer leg, dans og bevægelse har i forhold til at forebygge mobning i en folkeskoleklasse. Der er særligt fokus på fællesskab, nærvær, kropskontakt og tillid. På trods af at artiklen tager udgangspunkt i en mindre undersøgelse, viser den, at stemte bevægelsesøjeblikke kan åbne for tillid, fælles rytmer og nye relationer.

  Värdefull och inspirerande lärobok i dans- och rörelseundervisning

  Torun Mattsson, snart själv doktor i dans, har läst Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnsatik og dans av Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard och Mia Herskind (Billesø & Baltzer), en bok som hon menar erbjuder en rörelsepedagogik som är teoretiskt underbyggd såväl utbildnings- och dansvetenskapligt som filosofiskt.

  Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små

  I København har foreningen Familieidræt på få år udviklet sig til at være en deltagermagnet. Engagerede og legeglade instruktører guider aktiviteter, der har til hensigt at udfordre både store og små. Udgangspunktet for denne artikel er en mindre undersøgelse foretaget på et Familieidræts-hold med 5-8-årige børn og deres forældre.

  Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

  Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

  Kroppen – en bortglömd dimension i professionell pedagogisk praxis?

  Håkan Larsson tar sig an den danska antologin Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation under redaktion av Helle Winther, och den fenomenologiska och kroppsnära ansatsen väcker intresse. Men helt lättläst är det inte...

  Bryggan mellan konst och vetenskap

  Torun Mattsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Helle Winther är lektor i dans, rörelse och kommunikation vid Köpenhamns universitet. Hon är också dansterapeut i Dansergia. I avhandlingenBevægelsespsykologi: Kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i danseterapiformen Dansergia (2009) är det övergripande syftet att utvidga förståelsen för kroppens språk och rörelsens självutvecklande potential. Vidare syftar avhandlingen till att få djupare kunskap om aspekter...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial