Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 7 September 2015: “Om bandy och svensk nostalgi, natur och nationalism”

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, September 7, 15:15–17:00. The seminar will be in Swedish.


Om bandy och svensk nostalgi, natur och nationalism

Torbjörn Andersson


Syftet med studien är att kartlägga hur herr- och dambandyn genom historien kopplats till olika nostalgiska bilder och föreställningar om en svensk natur och kultur. Den har på så vis skapat en sorts bakåtblickande nationalism, vilken idag, paradoxalt nog, verkar kunna hållas vid liv i hypermoderna/postmoderna bandyhallar. Bandyn har mer än andra sporter gått igenom tre tydliga stadier, vilket gjort att den fjärmat sig från naturens krafter: från att ha varit förmodern (spel på naturis som ofta brast) blev den modern (spel på konstfruset) till att slutligen bli postmodern (ett event i en inomhushall). Hypotesen är att en svensk nostalgisk “feel-good”-känsla genast uppstod runt bandyn och denna har varit viktig för att hålla den vid liv, trots dess yttre förändringar. Målsättningen med projektet är att studera om hypotesen stämmer.

Inför seminariet, läs pdf-filen nedan.

acrobatreaderTobbes paper

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.