Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 14 September 2015: “Kvinnor och supporterskap”

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, September 14, 15:15–17:00. The seminar will be in Swedish.


Kvinnor och supporterskap

Aage Radmann


Välkomna till seminariet där projektet «Kvinnor och supporterskap» kommer att diskuteras. Texten som är underlag är en artikel som är accepterad för publicering i antologin Women’s fotboll. The Game and its Fans, som kommer ut på Palgrave. Eftersom den inte är publicerad än läggs den inte ut här. Den som vill läsa den som underlag inför seminariet kan rekvirera den från Aage Radmann. Artikeln ger en ram för diskussionen.

Nästa steg i forskningsprojektet blir en undersökning av hur kvinnors supporterklubbar på nätet gestaltas. En metodologisk fråga är hur man kan arbeta med webbaserat material, det som i metodböckerna kallas netnografi. Ett centralt teoretiskt begrepp i sammanhanget är ’perfomativitet’ utifrån Irving Goffman och Judith Butler.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.