Postdoktor i idrottsvetenskap till studier av fysiologiska effekter av träning och stillasittande, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

 sedentary-versus-active-lifstyles

Gymnastik- och idrottshögskolan söker postdoktor i idrottsvetenskap till studier av fysiologiska effekter av träning och stillasittande, med placering vid Enheten för fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa har en huvudsaklig inriktning mot preventivt arbete där fysisk aktivitet används som verktyg för bibehållen god hälsa eller förbättrad hälsa vid uppkommen ohälsa samt utveckling av attraktiva och effektiva insatser för ökad fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbete i flera pågående forskningsstudier av akuta fysiologiska effekter av träning och långvarigt stillasittande samt epidemiologiska studier av effekter av fysiskt aktivitetsmönster samt dess bestämningsfaktorer. Det finns goda möjligheter att självständigt utveckla analysformer och genomföra egna studier. Studierna sker på såväl befintliga data som data som samlas in under arbetet. Undervisning och handledning av doktorander kan ingå i anställningen efter överenskommelse.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskningsfältet fysisk aktivitet, träning och hälsa som primär eller sekundär prevention.
 • Stor vikt läggs vid publikationer och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter indexerade i Web of Science.
 • Stor vikt läggs vid tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet i form av självständighet och noggrannhet.
 • Vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande är

 • Aktiv epidemiologisk forskning och registerstudier av fysisk aktivitet, inklusive datainsamling, analys och rapportskrivande.
 • Självständig forskning inom fältet fysiskt aktivitetsmönster, kondition och dess koppling till hälsa
 • Statistisk kompetens

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet att viktas högst följt av övriga meriter.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och skall vara i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, undervisningsmässiga och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig produktion och undervisningserfarenhet.
 • De vetenskapliga artiklar (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen gäller en tvåårsperiod. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

 • Örjan Ekblom, docent, 08 120 53 822
 • Toni Arndt, professor, 08 120 537 39

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2016-06-22. Märk ansökan med Dnr GIH 2016/291. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.