Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), november 2013

Nyhetsbrevet bjuder på läsning om…

helena-tolvhed-forskarprofilVetenskapsrådet ger bidrag till idrottsforskning

Historikern Helena Tolvhed (bilden) vid Stockholms universitet har fått tilldelning av Vetenskapsrådet. Hon får 2,37 miljoner kronor för projektet ’Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970’.

Vetenskapsrådet har dessutom tilldelat Gymnastik- och idrottshögskolan ett bidrag på 3,86 miljoner kronor till forskarskolan i idrott och hälsas didaktik. GIH är huvudsökande tillsammans med Örebro universitet och Malmö högskola.

Kommande disputation

Elin Ekblom Bak disputerar den 15 november i medicinsk vetenskap vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet i samarbete med GIH. Titeln på avhandlingen är Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Abdominal Obesity in Relation to Cardiovascular Disease Risk – Epidemiological Studies. Ekblom Baks forskning visar bland annat att vardagsaktiviteter är positivt för hjärtkärlhälsan hos 60-åringar.

Stereotypa föreställningar om idrottsflickan

Jenny Svender har i avhandlingen Så gör(s) idrottande flickor undersökt föreställningar om flickor i idrotten. Det finns bland annat en bild av att flickor är på ett visst sätt och att de är missgynnade. Med det synsättet förefaller det logiskt att många slutar i tonåren, skriver Svender i Svensk Idrottsforskning.

Läs en bok på träningen

Statens kulturråd har startat ett samarbete om läsning med Riksidrottsförbundet och landets bibliotek. Tanken är att stärka ungas intresse för litteratur i ett sammanhang där de tillbringar mycket tid och har tydliga vuxna förebilder. Läs om samarbetet och andra som jobbar med att uppmuntra till läsning och idrott i magasinet Lek läs lust!

Visste du att …

Styrelsen för Centrum för idrottsforskning kommer att besluta om tilldelning av forskningsbidrag 2014 vid möte den 25-26 november. Information om besluten kommer att publiceras på vår webbplats den 27 november.

Läs nyhetsbrevet här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.