Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie

uk-flagIn English

Charlotte Lundgren
Linköpings universitet


Foto: Gunilla Pravitz

Abstract

Denna studie handlar om kommunikationen mellan tränare och idrottare (ryttare och hästar) inom ridsporten, och baseras på analyser av naturligt förekommande interaktion så som den ser ut i den faktiska träningssituationen. Det finns mycket få studier som undersöker kommunikationen mellan tränare och idrottare, samtidigt som denna kommunikation är av högsta vikt för idrottarens möjlighet att förstå sin tränare, och förbättra sina resultat. Studien undersöker vilka modaliteter (sätt att kommunicera på) som ridtränare använder för att förmedla sin kunskap till de ryttare och hästar de tränar. Studien ingår i ett större projekt, som handlar om ridträning som kommunikativ och didaktisk praktik och som syftar till att explicitgöra praktiskt baserad kunskap för att möjliggöra reflektion och diskussioner, inom ridsporten såväl som akademin, i syfte att vidareutveckla praktiken. Resultaten visar att ridtränare i sin kommunikation använder verksamhetsspecifika ljudhärmande uttryck, paralingvistiska modaliteter som takt, tempo och prosodi, samt olika sätt att använda den egna kroppen för att representera ryttaren, hästen och ekipaget i dess helhet. Eftersom de ridsportspecifika sätten att kommunicera under träning sannolikt har motsvarigheter inom andra idrotter, bör studien vara av intresse också för forskare och praktiker inom andra idrottsgrenar.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 8 2017


Om författaren

CHARLOTTE LUNDGREN är lektor vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Hennes forskning inom området tillämpad språkvetenskap handlar om kommunikation i professionella sammanhang inom bland annat idrott, undervisning och sjukvård. Med utgångspunkt i ett dialogiskt perspektiv på kommunikation och med hjälp av samtalsanalytiska metoder undersöker hon vardagliga kommunikativa verksamheter för att besvara frågor som ”hur är den här typen av samtal uppbyggda?” och ”hur kommer deltagarna fram till vad som ska hända under samtalet?”.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.