Ledig tjänst | Doktorand i idrottsvetenskap (sport management) till Örebro universitet. Ansök senast den 31 augusti. 2021


Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021 (Ref nr: ORU 2.1.1-04288/2021)

Projektbeskrivning

Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.

Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhällsvetenskaplig forskning i forskningsgruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt.

Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av idrottsvetenskap från ett samhällsvetenskapligt perspektiv (till exempel sociologi; genusvetenskap; pedagogik). Forskningsområdet vi önskar att utveckla relaterar till idrottares välfärd och skydd, med specifikt fokus på idrottsorganisationers omsorgsplikt gentemot idrottare, mänskliga och barns rättigheter och idrottares röst i organisationens verksamhet. Ett övergripande mål för forskningen är att bidra till utvecklingen av idrott för en hållbar framtid och genom det bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Doktoranden kommer att handledas av docent Natalie Barker-Ruchti (huvudhandledare) och hennes kollegor inom forskningsgruppen hållbar sport management (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden som kommer att delas upp i 80% forskning och 20% undervisning under fem år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i idrott eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med ämnesdidaktisk inriktning i idrott och hälsa. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Natalie Barker-Ruchti natalie.barker-ruchti@oru.se .

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”.

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

   • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
   • CV
   • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
   • Examensarbete (självständigt arbete)
   • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
   • Intressebeskrivning – med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

            ANSÖK            

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.