Kallelse till SVEBIs årsmöte 2014

0
15

svebiSVEBIs medlemmar kallas härmed till föreningens årsmöte onsdagen den 26 november 2014, klockan 17.00 i lokal 07:325, Högskolan i Kristianstad.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden
 10. Val av ordförande för 2014-2015
 11. Val av tre ledamöter 2014-2015
 12. Val av revisor jämte suppleant för 2014-2015
 13. Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen 2014-2015
 14. Under mötet väckta frågor
 15. Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

För SVEBI:s styrelse

Ann-Christin Sollerhed, Ordförande

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.