More
    Home Tags Kallelse

    Tag: kallelse

    Kallelse till SVEBIs årsmöte 2014

    SVEBIs medlemmar kallas härmed till föreningens årsmöte onsdagen den 26 november 2014, klockan 17.00 i lokal 07:325, Högskolan i Kristianstad. Dagordning Mötet öppnas Fastställande av röstlängd Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Fråga om mötets behöriga utlysande Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden Val av ordförande för 2014-2015 Val av tre ledamöter 2014-2015 Val av revisor jämte...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial