Invitation til forelæsning om ’leg og filosofi’ med Henning Eichberg

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik på Syd- dansk Universitet inviterer til en forelæsning om ’legens filosofi’ i anledning af Professor Emeritus Henning Eichbergs seneste bog:

Questioning play

What play can tell us about social life

eichberg

Bogen er udgivet på det anerkendte forlag Routledge.

Forelæsningen med efterfølgende diskussion og reception finder sted tirsdag den 25. oktober fra kl. 14.00 til 16.00 i Laboratoriet for Leg og Innovation, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense. Lab for Leg og Innovation er at finde i Bygning 39, som ligger mellem atletikstation og den store parkeringsplads P1.

Vejvisere:

Ønsker du at deltage i arrangementet, bedes du tilmelde dig arrangementet her: http://webpay.sdu.dk/system/play

Kort omtale af bogen

Bogen afrunder forskningsprogrammet ’Leg under nye former’ på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Ci- vilsamfund. Programmet blev støttet af Nordea-fonden og omfattede desuden ph.d.-afhandlinger om parkour som leg (Signe Højbjerre Larsen) og om legepladser (Lise Specht Petersen). Henning Eichberg fik i 2015 tildelt Gerlev Legeprisen.

At lege og at spørge – hvad nu, hvis disse to former af menneskelig praksis er forbundet med hinanden? Bogen kaster nyt lys på, hvad leg er, og hvad leg for- tæller om menneskenes liv. Bogen nærmer sig legen nedefra og op ved historisk, socialt og antropologisk at tage sit udgangspunkt i livsverdenen. Efter casestudier om bolden og om labyrinten diskuteres der kritisk visse udbredte filosofiske antagelser: Om en definition af leg er nødvendig – eller umulig? Om leg er uproduktiv? Om leg kan begrundes ud fra dens funktion for børnsindlæring? Og hvordan leg som noget ”godt” forholder sig til farlige og mørke lege – og til krig som leg.

Legen berører grundlæggende mønstre i det sociale liv. Folkelige lege fortæller noget om ”folks” sociale identiteter. Og under modernitetens vilkår kan leg forstås som en opposition mod frem- medgørelsen – mens leg i sig selv også er underlagt fremmedgørelsen. Dette kunne være udgangs- punkt for en ny Kritisk Teori. Ud fra legestudierne rejser der sig spørgsmålet på ny, hvem menne- sket er – som et legende væsen, et poetisk væsen, et spørgende væsen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.