Inbjudan | Bästa studentuppsats om idrott 2016-17 | SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt,  idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i november.

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen

  • Deltagarna måste vara medlemmar i SVEBI 2016-17
  • Uppsatsen skall gälla avancerad nivå och vara examinerad på universitet/högskola i Sverige under perioden 1 september 2016 – 2 juni 2017
  • Vinnaren/vinnarna får presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens i Halmstad den 22-23 november
  • Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 20 juni

Medlemskap i SVEBI

Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och insättes på SVEBIs postgirokonto 25 18 21-5. Märk talongen med namn, adress och mailadress. Om du betalar via nätet var vänlig sänd ett mejl med dina persondata till kassören anders.svebi@gmail.com. 

SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa inom Sverige (resan skall beställas senast 14 dagar efter beskedet och billigaste färdsätt skall användas), logi samt anmälningsavgift till årskonferensen.

Tidsplan

170620 Uppsatsen skickas in elektroniskt
170830 Besked till vinnaren/vinnarna
171122-23 Presentation av uppsatsen

Procedur

Uppsatsen (2 exemplar, ett original och ett avidentifierat) samt uppgift om examinationsdatum, handledare och betyg skickas till erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Om mer än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institution(er) som har anmält fyra eller fler uppsatser avgöra vilka tre (alternativt fler så att det totalt blir maximalt tio uppsatser) som skall delta i tävlingen.

Sätt in medlemsavgiften till SVEBI om detta inte redan är gjort.

Information

Kontakta Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

Lund den 17 januari 2017
Erwin Apitzsch
SVEBIs sekreterare

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.