Idrott, Historia & Samhälle 2013

Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit och landat, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, i brevlådan. Medlem blir man genom att betala in 150:00 på föreningens Plusgirokonto 93 57 70-8, och anger att inbetalningen avser medlemsavgift för 2014. Förutom årsskriften får man medlemsbladet SVIF-nytt samt inbjudan till möten, 2-3 sammankomster per år, däribland årsmötet i maj och höstmötet i november då intressanta föredrag förekommer.

Nedan avbildas årsskriftens omslag och innehållsförteckning.

ih&s2014-toc+cover

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.