Høgskolen i Molde og Norges Fotballforbund går sammen om fotballmasterutdanning

Av Eide Jan Ragnvald


Høgskolen i Molde og Norges Fotballforbund går sammen om fotballmasterutdanning. Avtalen ble signert under en pressekonferanse på Aker Stadion mandag ettermiddag.

​– Vi er svært godt fornøyd med å få Norges Fotballforbund med oss i utviklingen av våre studietilbud innen Sport Management. Det er av stor betydning for oss at fagmiljøet vårt og studentene blir enda nærmere knyttet til den næringen som skal nyttiggjøre seg våre ferdige kandidater.

Rektor Hallgeir Gammelsæter ser til at generalsekretær Kjetil Siem har underskriften i orden. Foto: Jan Ragnvald Eide/HiMolde
Rektor Hallgeir Gammelsæter ser til at generalsekretær Kjetil Siem har underskriften i orden. Foto: Jan Ragnvald Eide/HiMolde

Unikt samarbeid

Et slikt samarbeid er unikt i Europa, og vi har klare forventninger om at vi gjennom dette samarbeidet gjensidig skal gjøre hverandre bedre, sier professor og rektor Hallgeir Gammelsæter.

Idretten generelt og fotballen spesielt er blitt stadig mer profesjonalisert de senere årene. Dette har stilt økte krav til kompetanse hos lederne på alle nivå. Dette er bakgrunnen for at Norges Fotballforbund har gått sammen med Høgskolen i Molde i en videre utvikling av studietilbudene innen sport management.

Bidra med viktig kunnskap

– Avtalen knytter oss tettere opp til næringa. Vi håper og tror vi kan bidra med viktig kunnskap inn mot fotballforbundet, sa førsteamanuensis Oskar Solenes på pressekonferansen der avtalen ble underskrevet.

Gjensidig nytte

Generalsekretær Kjetil Siem i NFF uttrykker stor tilfredshet med den inngåtte avtalen.
– Dette er et viktig skritt for kompetanseutviklingen i norsk fotball, og vi er glad for at vi nå får et så vel tilpasset utdanningstilbud på masternivå for fotballen. Vi er også svært fornøyde med at avtalen knytter så sterke faglige bånd mellom oss som brukere og Høgskolen i Molde som det ledende fagmiljøet i Norge innen feltet, og vi er overbevist om at begge parter vil ha stor nytte av den, sier Kjetil Siem.

– Avtalen i seg selv kan bli veldig bra, men det er avhengig av hvordan vi forvalter den. Vi må utdanne fremtidige ledere av norsk fotball. Det er vår motivasjon. Vi trenger en akademisering og utdanningsheving i norsk fotball. Både i topp og bredde. Får vi til vil dette ha effekt i utviklingen av norsk fotball.

Offisiell samarbeidspartner

Høgskolen i Molde er NFFs samarbeidspartner innen høyere utdanning i Sport Management. Som en del av samarbeidet tar NFF ansvar for å skaffe praksisplasser for studentene i fotballklubber, fotballkretser, og interesseorganisasjoner. NFF stiller også sin kompetanse til rådighet for gjennomføring av deler av undervisningen.

I tillegg vil NFF og Høgskolen i Molde samarbeide om markedsføringen av studietilbudet både i Norge og i utenfor landets grenser.

Interessert i å lese mer om utdanningen? Se her.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.