Enkät: Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller idrott och fysisk aktivitet – allt från inställda mästerskap på högsta nivå och permitterade personer inom elitidrotten, till att träningar har ställts in eller förändrats. Kanske har till och med våra fysiska aktivitetsmönster ändrats. Den här nya situationen och de erfarenheter som görs är viktiga att dokumentera och på sikt analysera. Därför vill vi ge dig som är idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik, suporter och dig som har tankar om vår fysiska aktivitet möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner. Vad händer med idrott och fysisk aktivitet under våren 2020 och vad tänker du om detta? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? På vilka olika sätt belyser situationen idrottens och den fysiska aktivitetens roll och betydelse i samhället?

Du delar med dig av dina erfarenheter genom att först samtycka till medverkan och därefter klickar du på ”nästa sida”. Då kommer du till formuläret. Din text skickas sedan in genom att du klickar på ”skicka nu”. Du som svarar måste vara 15 år eller äldre.

Alla bidrag är välkomna: de kan vara längre eller kortare, skildra enskilda händelser eller processer och de kan vara skrivna som sammanhängande text eller i punktform.

Utöver de berättelser ni skickar in skulle vi gärna vilja prata med några av er och ni som är intresserade av att bli kontaktade för en telefonintervju kan uppge detta i formuläret.

Din medverkan i form av berättelser och/eller intervjuer sker anonymt. Materialet kommer att användas som underlag i forskning som tar sikte på att förstå och ta lärdom av de erfarenheter som görs av er i syfte att öka kunskapen om hur Covid-19 påverkat idrotten och fysisk aktivitet.

Vi planerar för att ha formuläret öppet fram till och med juli 2020 och ni får gärna dela med er flera gånger under perioden.

Tack för din medverkan!

Susanna Hedenborg, Professor i Idrottsvetenskap, Malmö universitet (kontaktperson)
Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Annika Rosén, Fil dr, Malmö universitet
Aage Radmann, Fil dr, Malmö universitet
Alexander Jansson, doktorand, Malmö universitet

 Klicka här för att komma till enkäten! 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.