More
  Home Tags Coronavirus

  Tag: coronavirus

  Unga vittnar om mer stillasittande liv under corona – ny forskning från Malmö universitet

  I våras startade ett forskningsprojekt vid Malmö universitet med syfte att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet. – Enkätsvaren vi har fått in visar att unga verkar röra sig mindre, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare. Drygt 1100 personer har besvarat enkäten som forskarna skickade ut i april. 31 procent av de yngre mellan 16-20 år svarar att de har varit mindre aktiva under coronapandemin.

  International Journal of Sport Communication, Volume 13, 2020, No. 3 | Sport and the Coronavirus Crisis

  The mission of IJSC is to provide a platform for academics and practitioners to disseminate research and information from diverse fields such as critical studies, sport management, advertising, etc. The Forum Editor’s pick from the current issue: SPORT AND THE CORONAVIRUS CRISIS SPECIAL ISSUE: AN INTRODUCTION by Brody J. Ruihley and Bo Li, Guest Editors. This issue is open access.

  Call for Papers | “Sport Management in Emerging Markets”, Special Issue of Emerging Markets Case Studies. Call ends September 1, 2020

  We welcome submissions of quality discussion-based teaching case studies that examine recent management decisions faced by organizations operating within the sport industry in emerging markets. Cases about decisions related to the impact of the COVID-19 pandemic on sport management are encouraged, although this special issue will not focus exclusively on this crisis. The special issue will be published in 2021, for use by instructors globally.

  Call for Papers |“Sport and Covid-19: Impacts and challenges for the future”, Special Issue of European Sport Management Quarterly | Call ends August 31, 2020

  The aim of this special issue is to explore the impacts of, and future challenges facing, sport from COVID-19. Contributions are welcome from across all settings, exploring all outcomes, and connected with personal, leadership, organisational, management and resourcing issues. We invite contributors to examine conceptually, empirically and theoretically, these impacts and future implications of Covid-19 on sport.

  Coronakrisens effekter för idrotten dokumenteras i ett forskningsprojekt vid Malmö universitet

  Inställda mästerskap, permitterade elitidrottare och inställda träningar. Coronakrisen har fått stora konsekvenser för idrottsrörelsen. Ett nytt projekt vid Malmö universitet dokumenterar erfarenheter från idrottsledare, utövare, publik och supportrar. – Delar av elitidrotten har blivit en otroligt stark kommersiell produkt – nu har basen för den i stort sett försvunnit, säger projektledaren Susanna Hedenborg.

  Call for Papers | Sport and the Corona Crisis, a two-volume book series from Common Ground | Call ends May 20, 2020

  In light of the extensive impact on international sport and the differing responses, Common Ground will publish a two-books series on sport and the coronavirus crisis over the next several months. The first book “Time Out” – Sport and the Corona Lockdown will look at the sport reactions to the pandemic during the ongoing global lockdown. The second book “Restart” – Sport After Corona will analyze the consequences of the pandemic for sport.

  Enkät: Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

  De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller idrott och fysisk aktivitet – allt från inställda mästerskap på högsta nivå och permitterade personer inom elitidrotten, till att träningar har ställts in eller förändrats. Därför vill vi ge dig som är idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik, suporter och dig som har tankar om vår fysiska aktivitet möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner.

  Call for Scholarly Commentaries | “Sport and the Coronavirus Crisis”, Special Issue of International Journal of Sport Communication. Call ends April 27, 2020

  This call asks sport-focused scholars to contribute short essays and analyses of how this unfortunate life-altering pandemic has affected the sport industry. For the most part this special issue will be devoted to scholarly commentaries (e.g., perspectives, essays, overviews, analyses, opinions, observations, recommendations, cases, interviews) of how the sport industry has been affected by this pandemic.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial