More
  Home Tags Enkätundersökning

  Tag: enkätundersökning

  Enkät: Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

  De senaste veckorna har inneburit stora förändringar när det gäller idrott och fysisk aktivitet – allt från inställda mästerskap på högsta nivå och permitterade personer inom elitidrotten, till att träningar har ställts in eller förändrats. Därför vill vi ge dig som är idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik, suporter och dig som har tankar om vår fysiska aktivitet möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner.

  Enkätundersökning | Generationsskillnader i användningen av modern teknologi inom rekreationsområdet. Svara senast den 15 juli 2018

  Denna forskning ingår i ett avhandlingsprojekt som syftar till att undersöka generationsskillnader mellan Baby Boomers och Generation Y när det gäller användningen av modern teknik inom fritid- och rekreationsområden. Frågeformuläret vänder sig til dig som är mellan 23 och 40 år och till dig som är mellan 53 och 70 år.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial