Det är väl typiskt Julia! Pris för bästa avhandling vid Malmö högskola 2015/16 gick till Julia Rönnbäck!

julia-ronnbackFrån Malmö högskola kablas det denna dag ut att priset för bästa avhandling vid  Malmö högskola 2015/16 delades mellan Anders Emilson, Konst, kultur och kommunikation (K3), och Julia Rönnbäck, Institutionen för idrottsvetenskap. Julias avhandling, Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet, har idrottsforum.orgs läsare kunnat bekanta sig med tidigare, inte minst genom recensionen, skriven av Julias opponent Karin S. Lindelöf.

– Jag är väldigt förvånad och otroligt glad över att få det här priset. Jag var smickrad bara över att vara nominerad, men trodde inte att jag skulle vinna, säger Julia Rönnbäck.

Denne redaktör, som haft det odelade nöjet att arbeta med Julia såväl med texter som publicerats på idrottsforum.org som med avhandlingens väg till tryckt bok, utbrister i varma gratulationer till det välförtjänta priset!

Prisjuryns motivering lyder:

ronnbackI studien följer Rönnbäck en grupp baskettjejer i åldern 15-18 år på styrketräningar, basketträningar och matcher. Med en feministisk utgångspunkt analyseras hur unga tjejer konstruerar och förhandlar såväl i relation till varandra som i relation till idrottens rum.

Rönnbäcks avhandling har många förtjänster. Först och främst är den analytiskt avancerad. I teoretiskt avseende visar Rönnbäck stor kunskap och beläsenhet i genusteori och hon introducerar dessutom ett nytt perspektiv i svensk idrottsforskning: s.k. girl-studies. Metodologiskt tar hon sin utgångspunkt i feministisk etnografi, och hon visar genomgående i avhandlingen en god förmåga att reflektera över olika metoders möjligheter och begränsningar samt forskarrollens etiska utmaningar. Till detta kommer själva analysen av mötet med de unga basketspelarna som präglas av stor nyfikenhet, engagemang och reflexivitet.

En ytterligare styrka är avhandlingens samhällsrelevans. Ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv är det viktigt med forskning som synliggör och analyserar kvinnors idrottande på ett område som alltjämt är starkt maskulint kodat. Till detta kommer att studier av basket bidrar till att minska fotbollens hegemoni på fältet. Men Rönnbäcks avhandling är inte enbart ett bidrag till idrottsvetenskapen. Det är även ett viktigt bidrag till forskning om ungdom, genus och identitetsskapande i dagens samhälle.

Slutligen är avhandlingen synnerligen välskriven. Rönnbäck levandegör på ett spännande sätt hur genus skapas och förhandlas bland tjejer i en viktig livsfas mellan barndom och vuxenhet. Avhandlingen blir därmed ett gott exempel på att det går att förena avancerade teoretiska resonemang och hög vetenskaplig nivå med god stilistik och engagemang.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.