More
  Home Tags Julia Rönnbäck

  Tag: Julia Rönnbäck

  Relevant og interessant antologi der i analysen løfter sig op på et fornemt refleksionsniveau

  Det har blivit allt vanligare att se idrott som en lösning på problem som följer i spåren av segregation och ojämlikhet. I antologin Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad av Magnus Dahlstedt och David Ekholm, studeras idrottens potential när det gäller att lösa sociala problem mot bakgrund av tre idrottsbaserade interventioner i en medelstor svensk stad. Jørn Hansen får en helgjuten bild av de problem som följer på en instrumentell användning av idrott som social problemlösare.

  Sport in Society, Volume 22, 2019, Issue 6: Community sport and social inclusion: International perspectives

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  Det är väl typiskt Julia! Pris för bästa avhandling vid Malmö högskola 2015/16 gick till Julia Rönnbäck!

  Ur prisjuryns motivering: Först och främst är den analytiskt avancerad. I teoretiskt avseende visar Rönnbäck stor kunskap och beläsenhet i genusteori och hon introducerar dessutom ett nytt perspektiv i svensk idrottsforskning: s.k. girl-studies. Metodologiskt tar hon sin utgångspunkt i feministisk etnografi, och hon visar genomgående i avhandlingen en god förmåga att reflektera över olika metoders möjligheter och begränsningar samt forskarrollens etiska utmaningar.

  En mycket angelägen, teoretiskt vältänkt och empiriskt intressant studie

  I november 2015 disputerade Julia Rönnbäck i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, på avhandlingen Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet (Bokförlaget idrottsforum.org). Hennes opponent, genusforskaren Karin S. Lindelöf har bearbetat sin opposition till en välskriven, läsvärd och lärorik recension.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial