Arbetar du med frågor som rör inkludering, integration och nytänkande inom/genom idrotten?

Då ska du vika den 6 september i din kalender. I samband med att The European Sport Management Conference hålls på Malmö Live erbjuds ett särskilt program för verksamma inom idrotten och dess organisationer. Temat för detta program är:

Rethinking ”sport for all” kl. 13:00-17:00: Inclusion and integration

Under en halvdag kommer temat att belysas av olika aktörer. Ni kommer att få ta del av goda exempel och utmaningar. Föreläsarna representerar kommun, förbund, storklubb, liten klubb, nya organisationsformer och forskarvärlden. Exempelvis lyfts följande:

  • Fritidsförvaltningen i Malmö arbetar tillsammans med andra aktörer med att tänka utanför boxen när nya idrotts- och fritidsanläggningar utvecklas för att locka fler i en segregerad stad. Utmaningarna är många både vad gäller olika målsättningar och dagens bidragssystem.
  • Malmö FF satsar inte bara på elitfotboll utan arbetar med en rad olika sociala projekt, däribland med fokus på utbildning.
  • Cityidrott ger ungdomar ansvar att leda aktiviteter för yngre barn och ungdomar med goda effekter.
  • Helamalmö som är sprungen ur idrotten och det traditionella föreningslivet, men som idag även arbetar inom andra områden så som kultur, utbildning/bildning, trygghetsoch säkerhetsfrågor etc.

Professorer i idrottsvetenskap håller ihop sessionen och lyfter frågor rörande bl a socialt entreprenörskap och genusfrågor inom idrotten. Första delen hålls på engelska med möjlighet att diskutera med utländska aktörer och andra delen utgörs av en målinriktad workshop på svenska.

Målgrupp
Föreningsledare inom idrottsrörelsen

Datum
6 september

Plats Clarion Hotel and Congress Malmö Live, Malmö

Kostnad
För föreningsledare kan du anmäla dig genom Skåneidrotten. Du har följande alternativ att välja mellan:

  • Heldagsspecial (inkl hela konferensprogrammet, lunch och kaffe fm/em): 1 000 kr, 1 250 kr inkl. social evening
  • Halvdagsspecial för idrottens organisationer (eftermiddagsprogram inkl fika): 500 kr

Anmälan
Görs senast den 23 augusti på länken: https://response.questback.com/skneidrotten/ h0twrdlg0k Det finns möjlighet att få stöd via Idrottslyftet, kontakta föreningens idrottskonsulent på Skåneidrotten.

Frågor
Kontakta johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se

Även andra delar av konferensen kan säkert också vara av intresse för dig: https://easm2018.com

VÄLKOMNA!
Skåneidrotten och Institutionen idrottsvetenskap, Malmö universitet

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.