Kropsbevidsthed på skemaet

uk-flagIn English

Tanja Thinggaard Andersen & Malene Norup Stolpe
Københavns Professionshøjskole


Trivsel er et begreb som er kommet på dagsordenen i den danske folkeskole. Hidtil har der været en forskningsmæssig interesse for at undersøge sammenhænge mellem forskellige kategorier af fysisk aktivitet og trivsel. I nærværende projekt ønsker vi at tage et lidt andet afsæt i forhold til trivsel idet vi har valgt at undersøge hvordan psykomotoriske kropsbevidstheds aktiviteter kan bidrage til at styrke børns kropslige handlekompetencer i skole og hverdagsliv med henblik på at fremme trivsel og sundhed i et livslangt perspektiv. De psykomotoriske aktiviteter er kendetegnet ved at spænde over både bevægelsesorienterede aktiviteter og ro/hvile aktiviteter med fokus på afspænding af kroppen. Igennem et ti ugers forløb har fem 7 klasser deltaget i et psykomotorisk undervisningsforløb 3 gange om ugen. Efterfølgende er det igennem et kvalitativt fokusgruppeinterview blevet undersøgt hvordan eleverne oplever fænomener i forhold til kropsbevidsthed på baggrund af den gennemførte undervisning.

Undersøgelsen viser at eleverne i det psykomotoriske undervisningsforløb udvikler en spirende kropsbevidsthed som kommer til udtryk som en bevidst opmærksomhed på den indre kropslige sansning i undervisningsrummet. Derudover viser undersøgelsen også at den spirende kropsbevidsthed lader sig overføre til det levede hverdagsliv som en form for kropslig handlekompetence, der gør eleverne i stand til at have en indre undersøgelsesdialog med kroppen i hverdagslivet. I lyset af de undersøgte processer ønsker vi med undersøgelsen at pege på samt diskutere hvordan kompetencer relateret til udvikling af kropsbevidsthed kan bidrage til at understøtte børns trivsel og generelle sundhed i en skolekontekst.

I 2015 etableredes projektet ”Psykomotorisk undervisning i folkeskolen”, hvor forfatterne i nært samarbejde planlagde, gennemførte og evaluerede projektet under vejledning af Steen Schytte Olsen, lektor, PhD ved Psykomotorikuddannelsen, UCC. Projektet har været forankret i forskningsprogrammet ”Sundhed”, Professionshøjskolen UCC. Forfatterne modtog supervision fra Stine Klein Degerbøl, adjunkt, PhD, UCC.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


TANJA THINGGAARD ANDERSEN er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi og psykomotorisk terapeut og har været ansat ved Psykomotorikuddannelsen, Professionshøjskolen UCC siden 2013. Tanja er ansat som lektor og underviser i nærværs- og opmærksomhedsprocesser, samt i psykomotoriske bevægelsesfag på Psykomotorikuddannelsen og er ligeledes vidensmedarbejder i UCC forskningsprogram ”Sundhed”. Tanja er særligt optaget af kropslige og sanselige læreprocesser og udviklingen af disse hos børn og unge.

MALENE NORUP STOLPE er uddannet i kandidat i humanfysiologi fra Københavns Universitet og har siden 2013 været ansat ved Psykomotorikuddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Malene er i dag ansat som lektor og underviser i naturvidenskabelige fag ved Psykomotorikuddannelsen og er vidensmedarbejder i UCC’s forskningsprogram ”Sundhed”. Malene har gennem de sidste år haft særligt fokus på sundhedsfremme samt på træning af kropsbevidsthed hos børn og unge og særligt de neurofysiologiske mekanismer forbundet hertil.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.