Go on, “like” idrottsforum.org on Facebook. Apart from being alerted to new posts on idrottsforum.org, you’ll get links to all kinds of great reads. Try it!


Latest publications
Elva forskare om idrottens samhällsnytta
1 oktober 2014 · 0 Comments

Elva forskare om idrottens samhällsnytta

Den internationella forskningen om sport development letar sig i den svenska debatten med boken Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta under redaktion av Johan Hvenmark (SISU Idrottsböcker). Vår recensent Johan Carlsson uppskattar boken, om än inte oreserverat.