Latest publications
 • An inferiority complex: Managing semi-professional clubs
  April 28, 2017 · 0 Comments

  An inferiority complex: Managing semi-professional clubs

  In an original article for idrottsforum.org, Simon Day and Elsa Kristiansen presents a study of a Norwegian women’s semi-professional football club from sport management (stakeholder theory) and sport psychology (stressor theory) perspectives, and utilizing observations as well as interviews as methods for investigating the club’s management effectiveness and efficiency.

 • Tvåhundra år av dansk skolidrott
  April 27, 2017 · 0 Comments

  Tvåhundra år av dansk skolidrott

  En väl genomförd studie, summerar Pia Lundquist Wanneberg sin recension av Per Jørgensens Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år (Syddansk Universitetsforlag). Den kunde med några enkla grepp blivit mer lättillgänglig, men den rekommenderas likafullt varmt av vår recensent.

 • All men must surf
  April 26, 2017 · 0 Comments

  All men must surf

  Kalle Jonasson returns to the pages of idrottsforum.org with a perspicacious review of Belinda Wheaton’s 2013 book The Cultural Politics of Lifestyle Sports (Routledge). Jonasson’s critical scrutiny exposes some weaknesses in Wheaton’s analysis, however without deflecting from obvious merits of her theoretically fine-tuned and methodologically precise scholarly writing.

 • Det franska valets stora betydelse – även för sporten
  April 19, 2017 · 0 Comments

  Det franska valets stora betydelse – även för sporten

  Bill Sund analyserar den politiska situationen i Frankrike inför första omgången i presidentvalet den 23 april 2017, mot bakgrund av de populistiska strömningar som ledde till att Storbritannien valde att lämna EU och att Donald Trump blev amerikansk president. Kan Marine le Pen bli fransk president? Och vad skulle det betyda för fransk idrott?

 • Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They?
  April 18, 2017 · 0 Comments

  Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They?

  In this peer reviewed article by Kari Fasting, Mari Kristin Sisjord and Trond Svela Sand, elite-level coaches’ are studied, with the aim to get an overview of the gender distribution of Norwegian national team coaches with respect to different demographic variables, such as age, education and marital status. It turns out that only 14% of the elite-level coaches are women.

 • Another book about football hooliganism – is that really necessary?
  April 6, 2017 · 0 Comments

  Another book about football hooliganism – is that really necessary?

  In Legal Responses to Football “Hooliganism” in Europe (TMC Asser) contributions from England, Wales, Germany, France, Greece, Netherlands, Austria and Ukraine are collected by editors Anastassia Tsoukala, Geoff Pearson & Peter T.M. Coenen. Aage Radmann, well versed in this field, is very impressed by some contributions and the whole book is, to him, important.

 • Football and homophobia – things may be a-changing, with the times
  April 5, 2017 · 0 Comments

  Football and homophobia
  – things may be a-changing, with the times

  Rory Magrath presents a qualitative study of two PL football academies and a university team in Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game (Routledge). Our reviewer is Marie Larneby, and a few critical notes notwithstanding, she commends the study and the book with a resounding “Read it!”

 • Skånsk ishockeyhistoria i bokformat – en rökare i krysset
  April 4, 2017 · 1 Comments

  Skånsk ishockeyhistoria i bokformat – en rökare i krysset

  Helsingborgs idrottsmuseum – årets idrottsmuseum 2016 enligt SCIF – står bakom utgivningen av boken Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne, sammanställd av Hasse Sjöström. Främste hockeyhistorikern Tobias Stark har haft en nöjsam läsning, och han betonar värdet av lokala idrottshistoriska initiativ.

 • Wray Vamplew gör sitt idrottshistoriska bokslut
  March 30, 2017 · 0 Comments

  Wray Vamplew gör sitt idrottshistoriska bokslut

  Efter en lång och rik idrottsforskargärning har nestorn i genren Wray Vamplew samlat ihop texter som spänner över drygt tre decennier i boken How the Game was Played: Essays in Sports History (Edward Everett Root). Hans Bolling uppskattar såväl essäerna i boken, och idén om ett bokslut, men beklagar den slappa förlagshantverket.

 • From slavery to freedom: Black jockeys, grooms and horse trainers
  March 29, 2017 · 0 Comments

  From slavery to freedom: Black jockeys, grooms and horse trainers

  In Race Horse Men: How slavery and freedom were made at the racetrack (Harvard University Press), Katherine C. Mooney studies the 19th century American horse racing industry and the role played therein by black men in slavery and freedom. Susanna Hedenborg is our reviewer.

 • An autoethnographic account of sorts, that doesn’t quite pan out
  March 22, 2017 · 0 Comments

  An autoethnographic account of sorts, that doesn’t quite pan out

  In his latest book, Why Would Anyone Do That? Lifestyle Sport in the Twenty-First Century (Rutgers University Press) Stephen Poulson revisits his childhood experiences of action sports. Åke Nilsén, also sociologist, also expert in the field, takes issue with parts of Poulson’s conceptual and theoretical foundations. But he likes the thick descriptions of Poulson’s own action sport adventures.

 • Om sportfrimärken
  March 21, 2017 · 0 Comments

  Om sportfrimärken

  Bo Hansson, född 1933, är en Sveriges mest kända och ansedda sportjournalister. Fotboll är hans främsta sportintresse, och bredvid idrotten är Hansson en hängiven frimärkssamlare med speciell inriktning på sportfrimärken. I sin faktarika och persoliga exposé över sitt eget sportmärkessamlande uppmärksammar Hansson en undanskymd aspekt av idrottshistorien.

 • Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat
  March 16, 2017 · 0 Comments

  Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat

  Två veteraner inom tillämpad idrottspsykologi, Ronald E. Smith och Frank L. Smoll, står bakom boken Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life (Rowman & Littlefield). Vi bad Johan Fallby om en recension, och han finner mycket klokt och nyttigt i boken, men saknar några viktiga aspekter på ungdomscoachning.

 • Etik och idrott: svårt, mångfacetterat och viktigt
  March 15, 2017 · 0 Comments

  Etik och idrott: svårt, mångfacetterat och viktigt

  Mike McNamee är en synnerligen flitig forskare på det idrottsfilosofiska/-etiska fältet, med en mångfald publikationer och uppmärksammade redaktörskap. Hans Sport, Medicine, Ethics (Routledge) kom till oss sent, men nu kan vi presentera en recension av boken av Åke Andrén-Sandberg, som oaktat viss kritik kan definiera en passande läsekrets.

Tvåhundra år av dansk skolidrott
April 27, 2017 · 0 Comments

Tvåhundra år av dansk skolidrott

En väl genomförd studie, summerar Pia Lundquist Wanneberg sin recension av Per Jørgensens Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år (Syddansk Universitetsforlag). Den kunde med några enkla grepp blivit mer lättillgänglig, men den rekommenderas likafullt varmt av vår recensent.