Latest publications
 • Olympiska spelen – en politisk arena?
  February 24, 2017 · 0 Comments

  Olympiska spelen – en politisk arena?

  Idrotten är en del av verkligheten, liksom politiken. Inte så underligt om de då och då stöter på varandra, likt politik och andra utryck för mänskligt liv. Men det är speciellt känsligt just med idrott och politik, eftersom idrott antas stå över sådant som politiska konflikter. Men verkligheten är annorlunda, vilket John Hägerstrand visar i sin artikel.

 • Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization
  February 23, 2017 · 0 Comments

  Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization

  The rise and Fall of Olympic Amateurism by Matthew P. Llewellyn and John Gleaves (University of Illinois Press) captures the history of the Olympic Games through the development of Rule 26, the Olympic amateurism rule. Our reviewer is Susan J. Rayl, and she considers this an “excellent scholarly book that should grace the libraries of Olympic and sport historians”.

 • Well-researched and well-written, albeit somewhat one-sided, about controversial collision
  February 22, 2017 · 0 Comments

  Well-researched and well-written, albeit somewhat one-sided, about controversial collision

  Kyle Keiderling’s new book, Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd (University of Nebraska Press) follows the two protagonists from childhood up to the fatal collision in the 3000m race at the 1984 Olympics. Pam R. Sailors is impressed by Keiderling’s research and writing, but warns that this is not the book for Mary Decker fans.

 • Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?
  February 16, 2017 · 0 Comments

  Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?

  Erik Backman har läst den norska antologin Ute!: Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver, sammanställd av André Horgen et al. (Fagbokforlaget). Vår recensent är imponerad över bredden och djupet i norsk friluftsforskning, och ser stora möjligheter i en framtida gemensam skandinavisk forskningsansats i området.

 • Sproget om sport der blev væk. Del 3
  February 15, 2017 · 0 Comments

  Sproget om sport der blev væk. Del 3

  I tre featureartiklar, som publicerats under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det tredje avsnittet diskuterar han med utgångspunkt i sin verksamhet som badmintontränare vid Elitetalentcenter Aarhus en rad idrottsliga dualismer utifrån en dialektiskt synsätt.

 • Idrottslärare skriver om sin undervisning
  February 14, 2017 · 0 Comments

  Idrottslärare skriver om sin undervisning

  Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

 • Ny artikel i Sport, Education and Society: ”Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures”
  February 14, 2017 · 0 Comments

  Ny artikel i Sport, Education and Society: ”Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures”

  Lars-Magnus Engström, nestorn i svensk idrottspedagogisk forskning, avled i januari 2014. Han var verksam in i det sista och tvingades lämna oavslutade arbeten efter sig. Två av hans doktorander, Håkan Larsson och Karin Redelius, har avslutat ett av dessa arbeten som nu publicerat som en artikel i Sport, Education and Society.

 • Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab
  February 13, 2017 · 0 Comments

  Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab

  Kina håller på att utveckla den nationella fotbollen med hjälp av ofantliga penninginjektioner, bättre organiserade ligor, stramare regelverk. Till dels beror detta, enligt Anders Kornum Thomassen, på en fotbollstokiga president, men det ska framför allt ses som ett uttryck för den obändiga kraften bakom globaliseringen av ”the beautiful game”.

 • Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet
  February 10, 2017 · 0 Comments

  Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

  Under den danska konsensuskonferensen våren 2016 redovisades bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för effekter av fysisk aktivitet på barn och ungdomar. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge när det gäller effekter av fysisk aktivitet för barn och unga. Därefter var uppdraget att komma till konsensus och formulera gemensamma slutsatser.

 • Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway
  February 9, 2017 · 0 Comments

  Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

  Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

 • Sproget om sport der blev væk. Del 2
  February 8, 2017 · 0 Comments

  Sproget om sport der blev væk. Del 2

  I tre featureartiklar, som publiceras under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det andra avsnittet kritiserar han den alltför kategoriska uppdelningen i kropp och psyke inom idrottscoachning, där han istället förespråkar en dialektisk ansats. Han landar därvid i Tim Gallweys klassiska Inner Game-strategi.

 • Finns det en framgångsmodell för OS?
  February 7, 2017 · 0 Comments

  Finns det en framgångsmodell för OS?

  Danyel Reiche undersöker i boken Success and Failure of Countries at the Olympic Games (Routledge) om man kan hitta specifika faktorer som var för sig eller tillsammans kan förklara nationella olympiska framgångar. Björn Sandahl är milt intresserad men hade gärna sett att studien, och därmed boken, varit mer ingående och omfattande.

 • Postkoloniala aspekter på simkonstens utveckling i informationstät volym
  February 2, 2017 · 0 Comments

  Postkoloniala aspekter på simkonstens utveckling i informationstät volym

  Axel Andersson disputerade i historia vid European University Institute i Florence, och är verksam som författare och kritiker. Ett uttryck för hans intresse för postkolonialismen är boken, Den koloniala simskolan (Glänta), som här recenseras av Katarina Schenker, doktor i pedagogik från Malmö högskola och lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet; dessutom en entusiastisk simmare.

 • Sproget om sport der blev væk. Del 1
  February 1, 2017 · 0 Comments

  Sproget om sport der blev væk. Del 1

  I tre featureartiklar, som publiceras under tre onsdagar i följd, kommer Sven Aage Sørensen att undersöka idrottens språk. I det första avsnittet går han i närkamp med begreppen dualism och dialektik och hur dessa skilda synsätt kan spåras inom idrottens språk och praktik, och hur de också leder till olika förhållningssätt när det gäller måluppfyllelse.

Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization
February 23, 2017 · 0 Comments

Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization

The rise and Fall of Olympic Amateurism by Matthew P. Llewellyn and John Gleaves (University of Illinois Press) captures the history of the Olympic Games through the development of Rule 26, the Olympic amateurism rule. Our reviewer is Susan J. Rayl, and she considers this an “excellent scholarly book that should grace the libraries of Olympic and sport historians”.