Latest publications
 • Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt
  June 16, 2017 · 0 Comments

  Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt

  Vi har nöjet att återge Ingegerd Ericssons bidrag till symposiet ”Grönska och ljudkvalitet i närmiljön” vid Statens Lantbruksuniversitet SLU, Alnarp, den 10 mars 2017. Ingegerd går igenom den senaste forskningen kring sambandet mellan motorisk utveckling, fysisk aktivitet och kognitiv kompetens, så som det ibland kan utläsas i skolbetygen i teoretiska ämnen.

 • A much needed and very welcome contribution to balance the North American dominance in European sport management syllabuses
  June 15, 2017 · 0 Comments

  A much needed and very welcome contribution to balance the North American dominance in European sport management syllabuses

  A welcome attempt at creating a European textbook in sport management, writes Hans Lundberg in his review of When Sport Meets Business: Capabilities, Challenges, Critiques, edited by Ulrik Wagner, Rasmus K. Storm & Klaus Nielsen (Sage Publications). Still, our esteemed reviewer tempers his approbation with specific advice for future improvement.

 • Two books with historical analysis and cultural critiques further our understanding of sex and gender testing in sport
  June 14, 2017 · 0 Comments

  Two books with historical analysis and cultural critiques further our understanding of sex and gender testing in sport

  In this original contribution to idrottsforum.org, Sarah Teetzel reviews two recent books on sex/gender testing, Lindsay Parks Pieper’s monograph Sex Testing and Sandy Montañola & Aurélie Olivesi’s anthology Gender Testing in Sport. For both books our reviewers has points of criticism, but their merit in terms of extending our knowledge in this particular field is undeniable.

 • Inside MMA: Sensory ethnography that hurts
  June 13, 2017 · 0 Comments

  Inside MMA: Sensory ethnography that hurts

  Dale Spencer spent four years of participant observation in an MMA club doing sensory ethnography in preparation for his 2012 book Ultimate Fighting and Embodiment: Violence, Gender, and Mixed Martial Arts (Routledge). Our reviewer is Anne Tjønndal, and she is impressed and delighted, albeit still asking for more.

 • Psychology of Sport and Exercise, Vol. 31, July 2017
  June 12, 2017 · 0 Comments

  Psychology of Sport and Exercise, Vol. 31, July 2017

  Psychology of Sport and Exercise is the Official Journal of the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Psychology of Sport and Exercise is an international forum for scholarly reports in the psychology of sport and exercise, broadly defined. The journal is open to the use of diverse methodological approaches.

 • Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations
  June 12, 2017 · 0 Comments

  Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations

  This article by Hans Erik Næss seeks to illustrate the potential of making sensory diversity a premise, rather than an afterthought, for ethnographies of sport. Based upon fieldwork at six FIA World Rally Championship events, as well as other examples from sensory studies of sport, it is argued that by exploring the sense-based experience of fans and how it shapes their view on sport, we get a broader picture of their affiliation with it.

 • A timely contribution that shows the value of physical activity for healthy ageing
  June 9, 2017 · 0 Comments

  A timely contribution that shows the value of physical activity for healthy ageing

  In this original book review for idrottsforum.org, Mark Brooke takes on Humberstone & Konstantaki’s edited volume Ageing, Physical Activity, Recreation and Wellbeing (Cambridge Scholars Publishing). Our reviewer finds much to recommend the book, not least since we’re all living longer and getting older, and health becomes an even more important issue.

 • Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne
  June 8, 2017 · 0 Comments

  Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

  Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

 • Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter
  June 5, 2017 · 0 Comments

  Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter

  Med utgångspunkt i sex filmade träningstillfällen i tre olika sporter (jujutsu, gymnastik och friidrott) undersöker Kutte Jönsson vad för slags idrottssubjekt tränare bygger genom sina talhandlingar. En slutsats är att tränarnas talhandlingar inom sig bär på en förmåga att öppna rum för adepterna, rum där såväl drömmar som insikter om begränsningar tar plats.

 • Relationen mellan rörelse och rum belyses i nordisk dansbok
  May 30, 2017 · 0 Comments

  Relationen mellan rörelse och rum belyses i nordisk dansbok

  Susanne Ravns och Leena Rouhiainens antologi Dance Spaces: Practices of Movement (Syddansk Universitetsforlag) kom för några år sedan, och har närmast klassikerstatus inom forskningen kring dans och rörelse, rum och plats. Torun Mattsson har haft stor behållning av boken, som hon rekommenderar också för annan rörelseförståelse, som inom idrottsforskning.

 • The Eclectic Bicycle
  May 29, 2017 · 0 Comments

  The Eclectic Bicycle

  In this review essay, Duncan Jamieson builds on a number of his book reviews previously published on idrottsforum.org, as well as Bill Sund’s review of Duncan’s own book The Self-Propelled Voyager. Included are books on the wheel’s history, long distance travel, touring, racing and how the bicycle plays an increasing role in social advocacy.

 • Idrott och alkohol – ett gammalt strävsamt par
  May 24, 2017 · 0 Comments

  Idrott och alkohol – ett gammalt strävsamt par

  Carwyn Rh. Jones är professor i idrottsetik vid Cardiff Metropolitan University, med en imponerande publikationslista. Hans senaste bok tar upp ett känsligt kapitel inom idrotten. Sport and Alcohol: An ethical perspective (Routledge) recenseras av Kutte Jönsson, som ser mycket i Jones’ resonemang som belyser också svenska förhållanden.

 • Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst
  May 22, 2017 · 0 Comments

  Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst

  Vi har tidigare i dessa spalter berört hästsportens genusrepresentation i dagspress, men nu är det ett annat slags medium det handlar om. Janette Skogshus’ C-uppsats behandlar hästtjejserietidningen Min häst, vars utgivning under fyra decennier granskas ingående genom genusglasögon. Vi har nöjet att här publicera en artikel baserad på uppsatsen.

 • Uneven book on doping and public health
  May 18, 2017 · 0 Comments

  Uneven book on doping and public health

  Conferences more often than not end up as anthologies or special journal issues. And indeed, Doping and Public Health, edited by Nader Ahmadi, Arne Ljungqvist & Göran Svedsäter (Routledge) is a conference report, and according to our reviewer Ask Vest Christiansen nor an altogether necessary addition to the already extensive body of literature on doping.

A much needed and very welcome contribution to balance the North American dominance in European sport management syllabuses
June 15, 2017 · 0 Comments

A much needed and very welcome contribution to balance the North American dominance in European sport management syllabuses

A welcome attempt at creating a European textbook in sport management, writes Hans Lundberg in his review of When Sport Meets Business: Capabilities, Challenges, Critiques, edited by Ulrik Wagner, Rasmus K. Storm & Klaus Nielsen (Sage Publications). Still, our esteemed reviewer tempers his approbation with specific advice for future improvement.