Latest publications
 • OL og politikk: To bøker, mange perspektiver
  January 19, 2017 · 0 Comments

  OL og politikk: To bøker, mange perspektiver

  Jon Helge Lesjø recenserar två antologier om olympiska spelen, The ‘Olympic and Paralympic’ Effect on Public Policy av Daniel Bloyce & Andy Smith (red), och Delivering Olympic and Elite Sport in a Cross Cultural Context: From Beijing to London av Fan Hong & Lu Zhouziang (red), båda utgivna av Routledge.

 • Finsk folkidrott fotograferad
  January 18, 2017 · 0 Comments

  Finsk folkidrott fotograferad

  Maximilian Stejskals originella doktorsavhandling från 1954, Folklig idrott (Svenska litteratursällsk. i Finland), uppmärksammas ånyo i ord men framför allt i bild i och med utgivningen av Maximilian Stejskal: Folklig Idrott (Edition Patrick Frey). Isak Lidström, förundras, gläds och imponeras av Stejskals djärva avhandlingen och av det märkvärdiga bildmaterialet.

 • Universal play at home and beyond
  January 13, 2017 · 0 Comments

  Universal play at home and beyond

  Henning Eichberg has collected a number of his writings on play, some old, some newly revised, some hitherto unpublished, in a new volume from Routledge, Questioning Play: What play can tell us about social life. Our reviewer is Ejgil Jespersen, and his careful, critical reading yielded a review that works well as an introduction to the book as well as to Eichberg’s œuvre in general.

 • Play with words, play with numbers: About academic games
  January 10, 2017 · 0 Comments

  Play with words, play with numbers: About academic games

  Henning Eichberg is a Professor Emeritus of Body Culture, specifically play and games, at the Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark. In this new contribution to idrottsforum.org, he uses the concepts of play and games to gain a deeper understanding of modern-day academia.

 • Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text
  December 14, 2016 · 0 Comments

  Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text

  Bode Janzons historiska forskning om Värmlandsidrotten, Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering (Bokförlaget idrottsforum.org) representerar en ny inriktning inom idrottshistorisk forskning. Det är krävande läsning, menar vår recensent Leif Yttergren, som dock hittar spännande ingångar i den myllrande empirin.

 • Enjoyable and important publications on fitness, body, gender and globalization
  December 7, 2016 · 0 Comments

  Enjoyable and important publications on fitness, body, gender and globalization

  Morten Renslo Sandvik has read two books by Jesper Andreasson and Thomas Johansson, Fitnessrevolutionen: Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering (Carlssons) and The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies (Palgrave Macmillan), which together add up to a valuable account of the contemporary global fitness culture.

 • The, one, or the one legacy of Bosman?
  November 23, 2016 · 0 Comments

  The, one, or the one legacy of Bosman?

  The Bosman judgment is considered from a number of angles in the anthology The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship between EU Law and Sport edited by Antoine Duval & Ben Van Rompuy (TMC Asser Press). Our reviewer Mikael Hansson finds valuable contributions as well as less so, and would perhaps have liked a slightly counterfactual approach as well.

 • Betydelser av tu-delning och ämnet idrott och hälsa
  November 22, 2016 · 0 Comments

  Betydelser av tu-delning och ämnet idrott och hälsa

  Owe Stråhlman har läst Inga Oliynyks licentiatsuppsats från 2014, Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv (Malmö högskola). Flera av hans anmärkningar är nog främst avsedda för handledaren; på ett övergripande plan ser han boken som ett väsentlig bidrag till kunskapsfältet.

 • Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik
  November 21, 2016 · 0 Comments

  Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik

  Jesper Karlsson undersöker i denna artikeln hur kön skapas inom ishockeysporten, så manligt könad, under så lång tid. På senare tid hotas emellertid den maskulina hegemonin inom denna sport av en växande damishockey som dock ges begränsat utrymme inte bara i hallar och på is utan också i ishockeyförbundets egen tidning!

 • Viktigt bidrag till forskningen om idrottslärarens övergång från student till fullgången praktiker
  November 18, 2016 · 0 Comments

  Viktigt bidrag till forskningen om idrottslärarens övergång från student till fullgången praktiker

  I sin Workplace Learning in Physical Education: Emerging teachers’ stories from the staffroom and beyond (Routledge) framhåller författarna Tony Rossi, lisahunter, Erin Christensen & Doune Macdonald betydelsen av arbetsplatspraktik för blivande idrottslärare. Vår recensent är Mikael Londos, och han instämmer i bokens grundtanke om än inte i alla dess delar.

 • En undersökning av ridlärares specifika pedagogiska och didaktiska utmaningar
  November 17, 2016 · 0 Comments

  En undersökning av ridlärares specifika pedagogiska och didaktiska utmaningar

  Susanne Lundesjö Kvarts licentiatuppsats Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie (Uppsala universitet) är en tankeväckande skrift som diskuterar pedagogiska och didaktiska problem inom ridskoleverksamheten, dock med ett onödigt stolpigt språk, menar Petra Andersson som önskat en mer flyhänt språkhantering.

 • Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson
  November 16, 2016 · 0 Comments

  Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson

  Skolelevers behov och nytta av mer fysisk aktivitet under skoltid har diskuterats ordentligt på senare tid, och på olika nivåer. Här tar forskaren bladet från munnen och delger ministern sina på goda vetenskapliga grunder baserade synpunkter i frågan.

 • ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare
  November 16, 2016 · 0 Comments

  ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare

  Syftet med den här studien av Emelie Jönsson är att med hjälp av Sumners begrepp etnocentrism och Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) skapa en förståelse för hur ledare från två skånska idrottsföreningar ser på sig själva och sitt arbete i mötet med nyanlända invandrare. Kan idrotten bidra till integrationen?

 • Viktiga och nyttiga insikter om idrottslärares dokumenteringsmödor: Det är inte alltid så lätt men det är fullt möjligt
  November 11, 2016 · 0 Comments

  Viktiga och nyttiga insikter om idrottslärares dokumenteringsmödor: Det är inte alltid så lätt men det är fullt möjligt

  Licentiatuppsatsen Vad betyder OK+?: En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa av Rickard Håkanson (GIH) problematiserar ett centralt och komplicerat inslag i idrottslärarens arbete, att dokumentera elevers kunskapsutveckling. Lena Larsson menar att uppsatsen är ett viktigt kunskapsbidrag för idrottslärare.

OL og politikk: To bøker, mange perspektiver
January 19, 2017 · 0 Comments

OL og politikk: To bøker, mange perspektiver

Jon Helge Lesjø recenserar två antologier om olympiska spelen, The ‘Olympic and Paralympic’ Effect on Public Policy av Daniel Bloyce & Andy Smith (red), och Delivering Olympic and Elite Sport in a Cross Cultural Context: From Beijing to London av Fan Hong & Lu Zhouziang (red), båda utgivna av Routledge.