Latest publications
 • Idrottsnytt – Smålands första idrottstidning
  April 28, 2016 · 0 Comments

  Idrottsnytt – Smålands första idrottstidning

  Lars-Åke Engblom, professor em. i media- och kommunikationsvetenskap vid Jönköpings universitet, har varit på KB och bläddrat i läggen, och han skriver här om Idrottsnytt, en specialtidning för idrott i Småland som startades av blott 17-årige Henry G. Eckerberg 1914 och som utkom med 34 nummer fram till 1919.

 • An important scholarly contribution to a contemporary, socio-cultural practice that’s otherwise left to the natural sciences
  April 28, 2016 · 0 Comments

  An important scholarly contribution to a contemporary, socio-cultural practice that’s otherwise left to the natural sciences

  Endurance, or long-distance, running means at least 5k, and usually much longer. Øyvind F. Standal has read a new edited volume about this phenomenon, Endurance Running: A socio-cultural examination by William Bridel, Pirkko Markula & Jim Denison (Routledge) that sheds light on this physically and mentally demanding sport.

 • Hvorfor bruker noen doping?
  April 27, 2016 · 0 Comments

  Hvorfor bruker noen doping?

  I 25 år har Bjørn Barland forskat om olika aspekter av fitness och gymkultur. Hans senaste bok, Fortellinger om doping og kroppskultur (Cappelen Damm Akademisk) recenseras här av Morten Renslo Sandvik, som menar att författaren här ger viktiga svar och dessutom redovisar vägen till svaren.

 • Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker
  April 22, 2016 · 0 Comments

  Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker

  Björn Sandahl har läst två Routledge-antologier, A Global History of Doping in Sport: Drugs, Policy, and Politics av John Gleaves & Thomas M. Hunt (red) och Anti-doping: Policy and Governance av Barrie Houlihan & Mike McNamee (red). En del bra bidrag, tycker vår recensent, men varför har dessa två gamla tidskriftsnummer publicerats som böcker, rakt av?

 • Friluftsliv i den hvide natur – hvilken fænomenologi?
  April 21, 2016 · 1 Comments

  Friluftsliv i den hvide natur – hvilken fænomenologi?

  Den 24 april 2015 disputerade Thomas Vold vid NIH på avhandlingen Venner på tur. Naturguiding som relasjonell kunskap. Volds försteopponent var Henning Eichberg som nu omformulerat sin opposition till en recension som kritiskt analyserar avhandlingen med särskild tonvikt på teori – Alfred Schutz’ fenomenologi – och det mindre lyckade metodvalet – Kvale och Brinkmann.

 • Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande
  April 20, 2016 · 0 Comments

  Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande

  I den här artikeln ger sig Helle Winther i kast med det komplexa sambandet mellan kropp, rörelse och känslor, och hur de samspelar i lärandesituationer – speciellt, som sig bör i det här sammanhanget, i samband med idrottsundervisning. Artikeln, och dess tankar om känslornas liv och funktion i fysiska situationer, har utvecklats ur forskningsprojektet Embodiment in Education.

 • Should women athletes earn the same as men? The science says they work as hard
  April 17, 2016 · 0 Comments

  Should women athletes earn the same as men? The science says they work as hard

  There’s been plenty of commentary about Novak Djokovic’s recent remarks on women’s bodies and the pay gap in sport. He’s right that men and women are different – but female athletes are working a lot harder. Analysis by Kevin Netto, Director of Research at the School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University.

 • The Brand that “Rules” the Sports World
  April 14, 2016 · 0 Comments

  The Brand that “Rules” the Sports World

  In less than four decades, the American cable and satellite TV channel ESPN has become a dominant player on the global sports media scene. This development is chronicled by Travis Vogan in ESPN: The Making of a Sport Media Empire (University of Illinois Press), which is reviewed by ardent ESPN follower Matthew Teutsch.

 • Läsvänlig, gedigen och underhållande sportfilmsstudie
  April 13, 2016 · 0 Comments

  Läsvänlig, gedigen och underhållande sportfilmsstudie

  Inte ens de som säger sig fokusera mediesport medräknar biografmediet. Och varför är filmforskare så ointresserade av komedier? Dessa lakuner ligger bakom Margareta Rönnbergs studie Att träna och tävla är komiskt: Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930–2015 (Filmförlaget), som här recenseras av Birger Hedén.

 • Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil
  April 8, 2016 · 0 Comments

  Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil

  I en ny artikel på idrottsforum.org studerar Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus, Stig Arve Sæther och Anne Tjønndal coachnings- eller ledarskapsmodeller eller -tekniker utifrån metoder utvecklade av Packianathan Chelladurai. Främst studeras hur ledarskap genom instruerande respektive positiv feedback tillämpas inom fotbollen.

 • En rik og god studie av supporterkultur i DDR og det østlige Tyskland
  April 7, 2016 · 0 Comments

  En rik og god studie av supporterkultur i DDR og det østlige Tyskland

  I september 2015 disputerade Joakim Glaser i historia vid Malmö högskola. Hans avhandling, Fotboll från Mielke till Merkel: Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland (Arx Förlag) recenseras här kunnigt och kritiskt av Arve Hjelseth, som trots vissa invändningar inte tvekar att rekommendera boken till alla intresserade.

 • Intressant som kunskapsbank, men provokativ utifrån ett nordiskt perspektiv
  April 7, 2016 · 0 Comments

  Intressant som kunskapsbank, men provokativ utifrån ett nordiskt perspektiv

  På självaste Världshälsodagen publicerar vi Suzanne Lundvalls kritiskt granskande recension av antologin Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit?, sammanställd av Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (Routledge). Boken ger ett nordamerikanskt perspektiv på idrott och idrottsutövande.

 • Ballet training could learn a thing or two from football and rugby
  April 3, 2016 · 0 Comments

  Ballet training could learn a thing or two from football and rugby

  Late maturing girls tend to be privileged in ballet training. This doesn’t have to be the case.

 • “A beautiful piece of research on the culture of boxing”
  March 31, 2016 · 1 Comments

  “A beautiful piece of research on the culture of boxing”

  Anne Tjønndal has read The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and Gender in the Ring by Benita Heiskanen, Director of the John Morton Center for North American Studies at the University of Turku. The book is a must-read for anyone interested in the social, political and cultural issues in modern sports.

An important scholarly contribution to a contemporary, socio-cultural practice that’s otherwise left to the natural sciences
April 28, 2016 · 0 Comments

An important scholarly contribution to a contemporary, socio-cultural practice that’s otherwise left to the natural sciences

Endurance, or long-distance, running means at least 5k, and usually much longer. Øyvind F. Standal has read a new edited volume about this phenomenon, Endurance Running: A socio-cultural examination by William Bridel, Pirkko Markula & Jim Denison (Routledge) that sheds light on this physically and mentally demanding sport.